Skontaktuj się z Nami (+48) 12 446 66 66

Finanse pod kontrolą

Oferujemy sprawdzone rozwiązania. Zarządzanie finansami może być proste.

Wypróbuj Egito za darmo

Fakturuj z systemu

Wykorzystaj dane zgromadzone w systemie do wystawiania dokumentów księgowych w generatorze. Ustaw własne numeracje tak aby zachować porządek i usprawnić rozliczenia. Egito to idealny CRM do faktur.

Zarządzaj płatnościami

Zachowaj kontrole nad cashflow. Rejestruj pełne i częściowe płatności. Wyświetl niezapłacone faktury i windykuj. Możesz tworzyć wiele kont, przypisywać do nich płatności i zachować porządek w operacjach kasowo-bankowych.

 

Działaj w oparciu o dane

Sprawdź prognozy sprzedaży, ściągalność faktur, zaplanowane przychody, zweryfikuj koszty, raporty finansowe, zestawienia płynności. I podejmuj trafne decyzje w oparciu o rzeczywistość.

Rozliczaj gotówkę

Pozwól aby system nadzorował stany gotówki u pracowników i w filiach. Zawsze wiesz jakimi zasobami finansowymi dysponujesz.

Wymieniaj informacje

Gdy potrzeba  integracji pomiędzy systemami jesteśmy na to przygotowani, możemy przesyłać informację pomiędzy egito a:

  • Optima
  • Symfonia
  • BlueMag

Dowiedz się więcej…

Dziel i kontroluj

Dodaj osobne numeracje lub konta dla zachowania porządku. Kontroluj koszty i wyniki sprzedaży. Rozliczaj handlowców, partnerów i dystrybutorów w oparciu o dane finansowe ze wsparciem egito.

Wykorzystaj egito do wsparcia finansów

Wypróbuj Egito

Top