Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

API

Aby uzyskać dane autoryzacyjne do integracji przez API nalezy po zalogowaniu do systemu przejść do Ustawienia>Ustawienia główne i w sekcji Integracje i dane wybrać API. Poprzez przycisk Nowy tworzony jest zestaw kluczy API dla kolejnej integracji. Dzieki temu rozdzielona jest autoryzacja dla każdej integracji i zapewniona jest możliwość jej odwołania w dowolnym momencie

Przykładowe zapytania

accesstoken za pomocą POST :

https://EGITO_NAME.egito.pl/oauth/token?grant_type=password&client_id=MY_ID&client_secret=MY_SECRET&password=EGITO_PASSWORD&username=EGITO_USERNAME

Potrzeba więc:

 • EGITO_NAME
 • MY_ID
 • MY_SECRET
 • EGITO_USERNAME
 • EGITO_PASSWORD

POST:

https://EGITO_NAME.egito.pl/services/restapi/json/Lead/create

autoryzacja przez http header „Authorization” „Bearer ACCESSTOKEN”

Przykład php przy użyciu httpful.phar library

authorization.php
<$response = \Httpful\Request::post("https://EGITO_NAME.egito.pl/oauth/token?grant_type=password&client_id=" . MY_ID . "&client_secret=" . MY_SECRET . "&password=" . EGITO_PASSWORD. "&username=" . EGITO_USERNAME)
  ->send();
 
$access_token = $response->body->access_token;>
response.php
<$access_token = $response->body->access_token;
$response = \Httpful\Request::post("https://EGITO_NAME.egito.pl/services/restapi/json/Lead/create")
  ->body(http_build_query(array(
    'name' => $_POST['name'],
    'surname' => $_POST['surname'],
    'companyName' => $_POST['companyName'],
    'sourceId' => DICTIONARY_ID,
    'mainPhoneNumber.suffix' => $_POST['phone'],
    'mainPhoneNumber.prefix' => '1',
  )))
  ->addHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8')
  ->addHeader('Authorization', 'Bearer ' . $access_token)
  ->send();
 
$leadId = $response->body->id;>

Wtyczka do integracji formularzy contact-form-7 dla Wordpress:

Dla ułatwienia integracji z Wordpress przygotowaliśmy własny plugin, który ułatwia autoryzację i transfer danych z WP do Egito. Więcej informacji...