Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

help:integration:enova [2019/05/22 14:10]
akrzyzanowski [Integracja z ENOVA]
help:integration:enova [2019/05/22 14:15] (aktualna)
akrzyzanowski [Integracja z Enova]
Linia 4: Linia 4:
 Aktywacja integracji znajduje się w **Ustawienia>​Ustawienia główne>​Integracje>​Enova** ​ Aktywacja integracji znajduje się w **Ustawienia>​Ustawienia główne>​Integracje>​Enova** ​
  
 +===== Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?​ =====
 +Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Enova XML. Takie uprawnienia mogą być nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>​Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest Enova eksport.
 +
 +Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk ENOVA XML. Pobrany plik można zaimportować do Enova.
 ===== Jak eksportować dane? ===== ===== Jak eksportować dane? =====
 W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych.