Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

To jest stara wersja strony!


Integracja PayPal

Aby do faktur wystawionych w Egito przyjmować płatności PayPal - dzięki czemu stan płatności zaktualizuje się automatycznie, należy wykonać poniższe kroki:

  • Nadać aplikacji nazwę (może być „Egito”)

  • Upewnić się że zanznaczone są funkcje dotyczące płatności i fakturowania

  • Po zapisaniu sprawdzić dane autoryzacyjne Client ID oraz Secret (UWAGA: ważne by sprawdzić dane do potrzebnej wersji Sandbox ALBO Live)

  • Dane autoryzacyjne podać w Egito w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>PayPal

  • Przy tworzeniu nowej integracji w Egito również należy podać jakąś nazwę (wystarczy „PayPal”)