Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Użytkownicy są to indywidualne osoby pracujące w systemie Egito. Aby dopasować system do zmieniającej się sytuacji przedsiębiorstwa wykorzystujemy zakładkę użytkownicy.
W tej sekcji dowiesz się:

 1. jak dodawać, usuwać oraz modyfikować użytkowników
 2. jak zarządzać uprawnieniami użytkowników i przypisywać im odpowiednie grupy.
 3. o dobrych praktykach podczas pracy z użytkownikami

Użytkownicy

Zakładka: użytkownicy
Działalność firmy wymaga współpracy pomiędzy pracownikami. Dzięki Egito CRM niezbędne informacje będą im nawzajem udostępnione, co znacznie przyspieszy pracę, oraz pozwoli kierownictwu wspomagać pracowników na bieżąco. Każde kolejne opłacone konto Egito CRM to możliwość zarejestrowania kolejnego użytkownika i udostępnienie mu wybranej części firmowego systemu. Modyfikacji kont użytkowników dokonasz w zakładce Ustawienia>Użytkownicy.

Jak dodać nowego użytkownika?

Dodaj użytkownika
Dodawanie użytkownika to opcja z menu górnego w zakładce ustawienia. Możesz przejść do listy użytkowników gdzie sprawdzisz jacy użytkownicy korzystają z Twojego Egito. Użytkowników możesz dodać z listy użytkowników, podobnie jak z menu górnego. W obu miejscach znajdziesz przycisk Dodaj użytkownika. Zostaniesz przeniesiony do formularza dodawania użytkownika.
Formularz dodawania nowego użytkownika

 1. Dane ogólne - wpisz informacje dotyczące nowo dodawanego użytkownika
  • Imię i Nazwisko.
  • Login - czyli nazwę za pomocą, której dany użytkownik będzie się logował. Nie jest ona widoczna dla innych użytkowników.
  • Nazwa wyświetlana - to jest nazwa widoczna dla innych użytkowników, za jej pomocą przypisujesz użytkownika jako właściciela działań, ofert, faktur itp.
  • Inicjał - przydatny jeżeli w numeracjach stosujemy inicjały co ułatwia identyfikację twórcy numerowanego dokumentu.
  • Email - na ten email będą wysyłane informacje z systemu.
  • Hasło - za jego pomocą użytkownik każdorazowo będzie się logował do systemu.
  • Powtórz hasło - dla upewnienia, że w haśle, które wpisałeś nie ma żadnej pomyłki.
  • Rola użytkownika - do wyboru masz podstawowe uprawnienia użytkownika lub możesz nowemu użytkownikowi przydzielić szersze uprawnienia - administracyjne.
 2. Dodawanie nowego użytkownika finalizujesz poprzez przycisk zapisz.
 3. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Lista użytkowników

Lista użytkowników Kiedy wejdziesz w listę użytkowników to zobaczysz ilu użytkowników korzysta z Twojego systemu. W panelu lewym możesz zmienić ustawienia konfiguratora haseł pozwalającego zdefiniować trudność haseł dostępu do systemu. Na liście w panelu głównym widzisz cztery podstawowe informacje o użytkownikach:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Login
 3. Adres e-mail
 4. Datę i godzinę ostatniego logowania

Możesz przejść do szczegółowych danych o konkretnym użytkowniku klikając jego nazwisko.

Jak edytować użytkownika?

Edytowanie użytkownika
Jeżeli potrzebujesz poprawić lub zmienić dane w szczegółach użytkownika kliknij nazwę wybranej osoby na liście użytkowników dostępnej w ustawieniach. Edytowanie użytkownika

Jak przydzielać uprawnienia?

UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność podczas przydzielania i zmiany uprawnień. Od tych ustawień zależy bezpieczeństwo firmy. Poprawnie przydzielone uprawnienia to kluczowy element firmowej polityki bezpieczeństwa. Nadawaj uprawnienia użytkownikom zgodnie z ich rolą w strukturze firmy. Z lewego panelu podczas przeglądania szczegółów profilu możesz przejść do zarządzania uprawnieniami danego użytkownika.
Uprawnienia użytkownika
W obu tabelach widzisz uprawnienia przydzielone wybranemu użytkownikowi.

 1. W górnej tabeli określasz do jakich grup użytkowników należy pracownik. Dodawaj nowe grupy jeżeli nie określałeś jeszcze uprawnień dla danego stanowiska w firmie. Za pomocą edytuj zmieniaj ustawienia uprawnień istniejącej grupy (UWAGA: Dla pojedynczego pracownika specyficzne uprawnienia zmieniaj poniżej).
 2. W dolnej tabeli określ konkretne elementy systemu dostępne użytkownikowi:
  • Tworzenie i administrowanie - uprawnienia te nadawane są całym grupom i można zmieniać te ustawienia w edycji grupy uprawnień.
  • Listy, aktualizacja, odczyt, usuwanie, eksport dla każdej z tych kategorii uprawnień przy każdym z modułów możesz ustalić czy będą to uprawnienia zgodne z ustawieniami organizacji, hierarchii, grupy czy użytkownika.
  • Opcje w kolumnach po prawej nie dotyczą wszystkich modułów i tak np. możesz udostępnić pracownikowi import danych do systemu w ramach poszczególnych modułów lub opcję konwertowania Lead>Klient.
  • Wszystkie zmiany w uprawnieniach zapisz za pomocą przycisku Zapisz u góry formularza.
  • Zmiany w uprawnieniach użytkownika nie będą aktywne od razu, użytkownik musi się wylogować i zalogować ponownie.

Jak usunąć użytkownika?

Usuwanie użytkownika Po wejściu w szczegóły użytkownika, u góry panelu głównego znajdziesz przycisk usuń. By uniknąć przypadkowego usunięcia system zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć użytkownika. Kliknięcie ok sprawi, że użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się. Będzie jednak dalej widoczny w systemie jako właściciel swoich działań, ofert, szans itp. Pozwala to zachować ciągłość pracy. Te przypisania, które wymagają nowych właścicieli mogą zostać zaktualizowane przez osobę mająca odpowiednie uprawnienia.

Konfigurator haseł

Konfigurator haseł Dla lepszego zabezpieczenia systemu odgórnie skonfiguruj trudność haseł. Konfiguracja określa parametry tworzonych haseł takie jak:

 • Liczba znaków w haśle
 • Liczba dużych znaków
 • Liczba znaków specjalnych
 • liczba cyfr

Dla każdego z parametrów możesz określić liczbę minimalną i maksymalną w edycji za pomocą Edytuj konfigurację haseł. Edycja konfiguracji haseł Edycję konfiguracji Zapisz.