Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Dane osobowe

System Egito jest platformą pomagającą w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem lub innymi obszarami działalności, którą udostępniamy naszym klientom. Podstawą tej współpracy jest regulamin usługi, polityka prywatności Egito oraz Umowa powierzenia danych.

Państwa dane są w systemie przetwarzane (zbierane, modyfikowane, przechowywane, usuwane) przez naszych klientów.

Nasi klienci w ramach swojej działalnościAdministratorami Danych Osobowych w stosunku do Państwa oraz Państwa danych, które są nam powierzone jedynie byśmy mogli zapewnić prawidłowo i bezpiecznie funkcjonującą usługę Egito.

Państwa dane nie są przez nas przetwarzane do celów własnych aż do momentu gdy wyrażą Panstwo zainteresowanie naszą usługą bądź staną się naszym klientem.

Pytania, prośby i zgłoszenia, szczególnie te związane z realizacją Państwa praw wynikających z RODO, prosimy kierować do odpowiednich Administratorów Danych Osobowych, o których informacja powinna być Panstwu przekazana w momencie rozpoczęcia przetwarzania u danego administratora.