Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

help:rodo:people [2018/05/23 12:18]
akrzyzanowski
help:rodo:people [2018/05/23 12:49] (aktualna)
akrzyzanowski
Linia 4: Linia 4:
 Państwa dane są w systemie przetwarzane (zbierane, modyfikowane,​ przechowywane,​ usuwane) przez naszych klientów. Państwa dane są w systemie przetwarzane (zbierane, modyfikowane,​ przechowywane,​ usuwane) przez naszych klientów.
  
-Nasi klienci w ramach **swojej działalności** są **Administratorami Danych Osobowych** w stosunku do Państwa oraz Państwa danych, które są nam przekazywane ​jedynie byśmy mogli zapewnić prawidłowo i bezpiecznie funkcjonującą usługę Egito.+Nasi klienci w ramach **swojej działalności** są **Administratorami Danych Osobowych** w stosunku do Państwa oraz Państwa danych, które są nam powierzone ​jedynie byśmy mogli zapewnić prawidłowo i bezpiecznie funkcjonującą usługę Egito.
  
-Państwa dane **nie są przez nas przetwarzane do celów własnych** aż do momentu gdy wyrażą Panstwo zainteresowanie bądź staną się [[help:​rodo:​customers|naszym klientem]].+Państwa dane **nie są przez nas przetwarzane do celów własnych** aż do momentu gdy wyrażą Panstwo zainteresowanie ​naszą usługą ​bądź staną się [[help:​rodo:​customers|naszym klientem]].
  
 Pytania, prośby i zgłoszenia,​ szczególnie te związane z realizacją Państwa praw wynikających z RODO, prosimy kierować do odpowiednich Administratorów Danych Osobowych, o których informacja powinna być Panstwu przekazana w momencie rozpoczęcia przetwarzania u danego administratora. Pytania, prośby i zgłoszenia,​ szczególnie te związane z realizacją Państwa praw wynikających z RODO, prosimy kierować do odpowiednich Administratorów Danych Osobowych, o których informacja powinna być Panstwu przekazana w momencie rozpoczęcia przetwarzania u danego administratora.