Widok kalendarza

Jak korzystać z kalendarza?

Do zmiany sposobu prezentacji kalendarza służą przyciski u góry panelu głównego. Masz możliwość przełączania pomiędzy widokiem:

  • miesiąca
  • tygodnia
  • dnia
  • poprzedni/kolejny
  • dzisiaj

Za pomocą tych przycisków zmienisz szczegółowość prezentacji kalendarza oraz poruszać się po nim.

Jak dodać wydarzenia do kalendarza?

Możesz szybko dodać wydarzenie z poziomu kalendarza wybierając klikając puste pole w kalendarzu. W zależności od sposobu wyświetlania będzie to:

  • wybrany dzień w widoku miesiąca
  • wybrany dzień i godzina w widoku tygodnia
  • wybrana godzina w widoku dnia

Wyświetlone zostanie okienko dodawania wydarzenia, w którym określisz datę, godzinę, temat i miejsce wydarzenia. Możesz również dodać opis wydarzenia.

Jak dodać działania do kalendarza?

Działania możesz również dodać z zakładki moja praca. Przy spotkaniach, telefonach i inne kiedy określisz datę i godzinę zostaną wyświetlone w kalendarzu. Zapoznaj się ze szczegółami [dodawania działań](/help/modules/my-work/activities/#Jak dodawać działania?).

Jak kopiować działania z poziomu kalendarza?

Kopiowanie działania
Klikając na wybrane działanie, w jego szczegółach możesz skorzystać z przycisków u góry panelu głównego Kopiuj Działanie. Przeniesiony zostaniesz do, w większości wypełnionego, formularza dodawania nowego działania. Zakres skopiowanych informacji zależy oczywiście od działania źródłowego. Uzupełnij bądź edytuj pola w formularzu i zakończ poprzez znajdujący się u góry przycisk Zapisz.

Jak edytować działania z poziomu kalendarza?

Edytowanie działania
Klikając w wybrane działanie z kalendarza system przejdzie do formularza szczegółów działania. Tam masz dostęp do przycisku Edytuj działanie. Umieszczony jest w górnej części panelu głównego. Wybranie tego przycisku pozwoli zmienić szczegóły działania w przypadku jakiejś poprawki lub normalnej pracy z działaniami. Edycja jest normalną pracą ze względu na dopisywanie rezultatów działań oraz dat zakończenia - jako ostatecznej ich realizacji. Chcąc zachować wprowadzone zmiany użyj przycisku zapisz.