FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Podstawowe pytania

Co to jest CRM?
CRM to zarządzanie relacjami z klientem czyli gromadzenie i używanie danych o klientach (np. w aplikacji CRM) aby osiągać cele biznesowe: wzrostu sprzedaży, poprawienia jakości obsługi, zwiększenia udziału w rynku. Do skutecznego zarządzania tymi relacjami warto wdrożyć system CRM.
Jakie funkcje posiada system CRM?
Systemy CRM różnią się w zakresie standardowych funkcji jak i możliwych rozszerzeń lub dostosowań. Nawet tak podstawowa opcja jak 'baza klientów' nie precyzuje tego jakie dane będziemy mogli w tej bazie zapisać. Najbardziej typowymi dla CRM są Lista klientów, historia działań, kalendarz i podsumowanie szans sprzedaży. Warto weryfikować dokładnie co dane funkcje oznaczają w konkretnej aplikacji oraz jak bardzo elastyczne będzie ich zastosowanie.
Jaki CRM wybrać?
Istnieje kilka głównych typów aplikacji CRM jak komunikacyjny, operacyjny, analityczny, uniwersalne lub branżowe. Najważniejsze jednak w wyborze jest sprecyzowanie firmowych potrzeb i możliwości wdrożenia. Od określonych we wstępnej analizie kwestii zależeć będą funkcje, które będziemy porównywać, kto będzie z tych opcji korzystał i poprzez jakie urządzenia. Inwentaryzacja dotychczas stosowanych narzędzi IT wskaże obszary niezbędnych integracji. Dzięki dobrze określonemu celowi wdrożenia będzie możliwe również uzasadnienie kosztowe całego projektu i zweryfikowanie zwrotu z inwestycji (ROI).
Jakie moduły posiada Egito CRM?
Główne moduły CRM to Kontrahenci, Działania i Szanse sprzedaży. Dostępne są również dalsze etapy procesu sprzedaży jak Oferty, Zamówienia i Faktury. Dodatkowo można rozszerzyć bazę o zamówienia do dostawców i koszty a także pełne rozliczenia z klientami i Dostawcami w module Kasa/Bank. Jeszcze inne obszary to Umowy i Serwis oraz Marketing. Każdy z modułów może mieć swoje podsumowanie w ramach Raportów. Dostęp do poszczególnych modułów zapewniają uprawnienia nadawane przez administratora.

Wdrożenie i instalacja

Jaki jest koszt wdrożenia CRM?
Istnieje wiele modeli biznesowych współpracy z twórcami systemów CRM. Największa różnica istnieje pomiędzy rozwiązaniami on premise a on demand. Te drugie, zwane również Software as a Service SaaS (w tym Egito CRM) to rozwiązania IT nie wymagające inwestycji we własne serwery, rozbudowany dział IT, licencje. Pozwala to zaoszczędzić nawet 60%. Wśród tego typu systemów znajdziemy te, które rozliczasz za pomocą liczby wpisów do bazy danych lub, tak jak w Egito, poprzez liczbę kont użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.
Jak przebiega wdrożenie CRM?
Typowa procedura wygląda podobnie do poniższego schematu:
 1. Analiza potrzeb
 2. Konfiguracja systemu zgodnie z analizą
 3. Import danych
 4. Przygotowanie szablonów dokumentacji
 5. Uruchomienie integracji
 6. Szkolenie pracowników
 7. Bieżące wsparcie zgodnie z umową
W zależności od Twoich potrzeb i poziomu dostosowań możliwe jest skrócenie czasu wdrożenia do kilku dni. Większe potrzeby wymagać będą proporcjonalnie więcej czasu.
Ile czasu zajmuje wdrożenie CRM?
Czas wdrożenia zależy od Twoich wymagań względem systemu. Jeżeli nie potrzebujesz nic dostosowywać system jest gotowy do pracy w Twojej firmie. Ilość użytkowników również ma znaczenie - warto by ich przeszkolić. Poważniejsze wdrożenia mogą zająć nawet kilka miesięcy.
Jakie integracje są dostępne w Egito CRM?
Zapraszamy do sprawdzenia wielu dostępnych od razu integracji, oferujemy także przygotowanie integracji dedykowanych.
Jak zintegrować się z Egito CRM?
Być może poszukiwana integracja jest już na naszej liście integracji? Dla każdego nowej współpracy dwóch narzędzi potrzebne będzie wskazanie:
 • Kierunku integracji
 • Hierarchii systemów
 • Zakresu synchronizowanych danych
 • Częstotliwości synchronizacji
 • Autoryzacja w obu narzędziach oraz wykonawcy integracji
Mając powyższe na uwadze zapraszamy do dokumentacji API