Skontaktuj się z Nami (+48) 12 446 66 66

Krótki opis API

Dostęp API realizowany jest poprzez REST API, z dostępem oauth2.

Adres do pobierania tokenu oauth2:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/oauth/token?grant_type=password&client_id=MY_ID_TOKEN&client_secret=MY_SECRET_TOKEN&password=PASSWORD&username=USERNAME

Pobieranie słowników:
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/SelectDictionary/list?type=TYP_SLOWNIKA[industry|relationshipType|etc]

Wszystkie metody api przyjmują jsona lub parametry POST takie jak wysyła przeglądarka w normalnym systemie podczas zapisywania formularzy.
Jeżeli wykonywana operacja zakończy się sukcesem rezultatem będzie JSON z id zapisanego obiektu.
Jeżeli wykonywana operacja zakończy się niepowodzeniem rezultatem będzie JSON z listą błędów (pole errors).

Podstawowe metody z przykładami do użycia w Egito API:

Metoda CREATE przykłady:
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/create
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/create
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/create

Metoda GET przykłady:
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/get
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/get
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/get

Metoda UPDATE przykłady:
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/update
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/update
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/update

Metoda LIST przykłady:
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/list
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/list
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/list

Przykłady wykorzystania API

Paczka ZIP do pobrania.

Top