Spotkajmy się online lub zadzwoń: (+48) 12 446 66 66

Zintegruj CRM z innymi programami

za pomocą udostępnionego interfejsu API Egito

Co to jest API?

API – interfejs określający sposób wymiany informacji między dwoma aplikacjami.
Możliwości wymiany ograniczone są zarówno poprzez sam interfejs jak i uprawnienia dla konkretnej integracji.
Oznacza to, że API jest szybkim i bezpiecznym sposobem na współpracę dwóch programów poprzez wymianę danych.
API Egito CRM odpowiada za autoryzację programów zewnetrznych, umożliwiając im pobranie lub przysłanie danych z zewnątrz.

Aplikacja zewnętrzna potrzebuje danych do autoryzacji:
- wygenerowanych client ID oraz client Secret, a także
- loginu i hasła konta użytkownika
za pomocą których generuje dla siebie tymczasowy token. Token uprawnia do wykonywania dalszych wywołań API.

Krótki opis API

Dostęp API realizowany jest poprzez REST API, z dostępem oauth2.

Adres do pobierania tokenu oauth2:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/oauth/token?grant_type=password&client_id=MY_ID_TOKEN&client_secret=MY_SECRET_TOKEN&password=PASSWORD&username=USERNAME

Pobieranie słowników:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/SelectDictionary/list?type=TYP_SLOWNIKA[industry|relationshipType|etc]

Wszystkie metody API przyjmują JSON'a lub parametry POST takie jak wysyła przeglądarka w normalnym systemie podczas zapisywania formularzy.

Jeżeli wykonywana operacja zakończy się sukcesem rezultatem będzie JSON z id zapisanego obiektu.

Jeżeli wykonywana operacja zakończy się niepowodzeniem rezultatem będzie JSON z listą błędów (pole errors).

Podstawowe metody w Egito API:

Metoda CREATE przykłady:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/create
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/create
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/create

Metoda UPDATE przykłady:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/update
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/update
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/update

Metoda GET przykłady:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/get
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/get
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/get

Metoda LIST przykłady:

https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Account/list
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Contact/list
https://TWOJA_NAZWA_APLIKACJI.egito.pl/services/restapi/json/Opportunity/list

Zajrzyj do dokumentacji:

Pełna lista metod wraz z przykładami zapytań i odpowiedzi pod linkiem:
Dokumentacja API