Spotkajmy się online lub zadzwoń: (+48) 12 446 66 66

Back Office - procesy wewnętrzne

Automatyzuj funkcjonowanie organizacji

Wspieraj firmowe działania

Proces backoffice w Egito CRM

Wiele spraw wymaga administracyjnej obsługi, niewidocznej dla klienta

Przydzielanie zadań
(delegowanie)

Klient zazwyczaj kontaktuje się głównie ze swoim opiekunem. Opiekun może zlecać i weryfikować realizację zaplanowanych zadań. Zapewnij sobie szybkie przekazywanie i zbieranie informacji zwrotnej tak by klient czy wykonawcy zadań mogli być informowani na bieżąco.

Dokumentowanie i archiwizowanie
(dokumentacja)

Dokumenty będą uzupełniane danymi klienta pozyskanymi na poprzednich etapach. Zadbaj o aktualność bazy i sprawnie korzystaj z pozyskanych informacji. Zbieraj skany z różnych źródeł, udostępniając je do łatwego odszukiwania.

Zbiorcza praca z danymi
(analityka)

CRM zapewnia mierzenie jak największej ilości różnych pomiarów do wyciągania wniosków na temat procedur i segmentów klientów. Przygotujesz, zbadasz i zmodyfikujesz procesy aby były najefektywniejsze.

Współpraca z podwykonawcami

Dane od klienta są niezbędne aby wybrany zleceniobiorca mógł wykonać zlecone mu prace. Egito pomaga utrzymać bazę podwykonawców, przepływ danych, komunikację i rozliczenia.

Fakturowanie i rozliczenia

Wystawiane faktury to efekt wcześniejszych działań wobec potencjalnego klienta. Łatwo przekażesz dane do fakturowania i zwrotnie informacje o opłaceniu.

Jakie obszary wspierać będzie Egito w Twojej organizacji
najlepiej gdy omówimy Wasz przydadek indywidualnie

Nie masz jeszcze konta Egito?

Zarejestruj się