CallBack24

Aplikacja CallBack24 ułatwia kontakt z potencjalnym/aktywnym klientem, który odwiedza stronę. Po połączeniu informacja o rozmowie trafia do Egito CRM gdzie można kontynuować obsługę nowego leada.

Uruchomienie integracji

W koncie Egito w Ustawienia > Ustawienia główne > Integracje należy odnaleźć Callback24 i użyć opcji Utwórz, która wygeneruje link tzw. Webhook URL.

Ten link należy podać w koncie CallBack24 w Ustawieniach wybranej Usługi (w sekcji Integracje gdzie konfiguruje się integrację z m.in. Egito).