Stany kas/banków

Od początku pracy z modułem masz dostęp do domyślnej kasy i banku. Uzupełnij ich szczegóły i zmień nazwy celem wygodniejszego korzystania. Zgodnie ze swoimi potrzebami dodawaj kolejne kasy i banki. Stany wszystkich swoich kas i banków zobaczysz po wybraniu odpowiedniego przycisku z menu górnego. Na wyświetlonej liście widział będziesz obecne saldo każdej kasy i banku.

Jak dodać nową kasę/bank?

Dodawanie kasy, banku
Nad listą kas i banków znajdziesz przycisk Dodaj kasę/bank. Możesz również przejść do dodawania kasy/banku z poziomu zakładki ustawienia.
Dodawanie kas,
banków
Formularz dodawania kasy jest mniej wymagający. Opiszemy więc bardziej rozbudowaną procedurę dodawania nowego banku.