Kontakty

Kontakty - Zakładka Kontakty to osoby, związane z kontrahentami, z którymi masz kontakt. Mogą to być pracownicy, szefowie, zarząd firm, z którymi zawierasz transakcje handlowe. Do kontaktów przypisujesz dane kontaktowe pozwalające na bezpośrednią z nimi komunikację.

Jak dodać kontakty?

Dodajesz w zbliżony sposób jak klientów. W zakładce Kontrahenci w Menu górnym znajdziesz przyciski odpowiedzialne za Kontakty. Możesz kliknąć przycisk Dodaj kontakt lub podczas przeglądania Listy Kontaktów użyć przycisku Nowy i przejść do formularza Dodawania nowego kontaktu. Badź uważny przy uzupełnianiu wszystkich danych gdyż to one będą wstawione do dalszych dokumentów. Dane Kontaktowe umożliwiają późniejszą jednoznaczną identyfikację kontaktu oraz przypisanie mu kanałów komunikacji takich jak telefon służbowy/prywatny, email. W uwagach wpisujesz wszelkie przydatne informacje dodatkowe.
Formularz dodawania
kontaktu

  1. Dzięki ikonom wyświetli się okno dialogowe, w którym przypisujesz tworzony kontakt do istniejącego już w bazie kontrahenta i/lub do osoby z Twojej firmy odpowiedzialnej za współprace z danym kontaktem. Zauważ, że musisz przypisać Właściciela kontaktu. Osoba taka będzie miała również uprawnienia do edycji danych kontaktu.
  2. Dodatkowe informacje to miejsce gdzie możesz dopisać inne formy komunikacji z danym kontaktem np. Skype lub inny komunikator.
  3. Tworzenie kontaktu finalizujesz poprzez przycisk Zapisz.
  4. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.