Praca z danymi

Sprawa administrowania bazą danych kontaktowych wymaga szczególnej ostrożności. Nie mówimy tu jedynie o niedokładnym wpisywaniu informacji, które uniemożliwiałoby komunikację lub generowałoby co najmniej zabawne pomyłki. Baza danych osobowych bo tak można też nazwać listę naszych kontaktów podlega prawnej ochronie i jej administrowanie jest uregulowane ustawą o ochronie danych osobowych. Zakładamy, że podmioty podejmujące się zbierania danych osobowych znają obowiązki wynikające z ustawy, a dotyczą w szczególności Administratora Danych osobowych (ADO). Zwięźle przedstawimy kilka porad dotyczących ochrony danych osobowych w systemie Egito CRM.

  1. Starannie uzupełniaj wpisy, uważaj na błędy, szczególnie trudno zauważalne literówki.
  2. Uaktualniaj i modyfikuj dane zgodnie ze stanem faktycznym.
  3. Przetwarzaj i sprostowuj dane zgodnie z życzeniem osoby, której dane dotyczą.
  4. Wstrzymuj bądź anuluj przetwarzanie danych na żądanie właściciela danych (nie mylić z właścicielem rekordów w systemie)
  5. Ustal regulamin dostepu do danych, kontroluj przepływ danych, przydzielaj uprawnienia.
  6. Wypracuj i sprecyzuj politykę prywatności, udostępnij ją pracownikom i klientom.