Słowniki

Dodawaj nowe opcje w listach wyboru/opcji które mają pojawiać się w polach formularzy. Udostępniliśmy edycję słowników by dodawać kolejne wartości do wybranych pól w systemie. Będzie to znacząco ułatwiać pracę z formularzami i listami w systemie. Odpowiednia kategoryzacja przyspiesza pracę, zmniejsza ryzyko błędów i niedopatrzeń, gwarantuje poprawną analitykę.

Jak edytować słowniki?

Edytowanie słowników Po wejściu w zakładkę Ustawienia i wybraniu przycisku Słowniki w panelu głównym wyświetlona zostanie lista słowników dostępnych w systemie, nie muszą być to słowniki obecnie używane w którymś z formularzy. Po wybraniu słownika można edytować dostępne w nim słowa. Słowniki na ogół odpowiadają różnym polom w formularzach i filtrach ale przykładowo na potrzeby zgodności między różnymi modułami można stosować ten sam słownik w różnych polach. Obecne w słowniku pojęcia będą dostępne w listach wyboru w odpowiadających im polach formularzy.

  1. Dodawanie nowej opcji w wybranym słowniku rozpoczniesz w Edycji od wpisania nowego słowa i kliknięcia przycisku Dodaj znajdującego się po prawej stronie. Widoczna lista dostępnych słów w słowniku zostanie zaktualizowana.
  2. Zmiana kolejności pojęć na liście (czyli również w polach wyboru w formularzach) dokonuj za pomocą metody przeciągnij i upuść.
  3. W słowniku możesz stosować hierarchię słów, którą uzyskasz przeciągając wybrane słowo do słowa, pod którym ma się znaleźć. Można więc zagnieżdżać opcje jako np. podkategorie.
  4. Do edytowania pojęć wystarczy kliknąć pole tekstowe z pojęciem i dokonać potrzebnych zmian.
  5. Dezaktywuj pojęcia w słowniku za pomocą ikony kosza. Opcja przestanie być dostępna dla nowych rekordów ale nie będzie całkowicie usunięta choćby ze względu na archiwum dotychczasowych wpisów.
  6. Wszelkie zmiany zapisuj za pomocą niebieskiego przycisku Zapisz.