Wysyłka maili z Egito podpisana kluczem DKIM

Na potrzeby autoryzowanego wysyłania maili poprzez Egito (wewnętrzny serwer pocztowy) potrzebne jest wygenerowanie klucza DKIM. W zakładce Ustawienia w Ustawienia główne > Konfiguracja Email dodajemy wybraną domenę.

Wygenerowany klucz należy zamieścić u dostawcy swojej domeny, w jej konfiguracji jako Nowy rekord TXT gdzie kopiujemy Nazwę hosta wraz z Wartością klucza.

Najczęściej Nazwa hosta ma postać

{nazwaEgito}.egito.pl._domainkey.{domena.pl}

Klucz składa się z trzech parametrów, które zamieszcza się w całości

v=DKIM1; k=rsa; p={długi ciąg znaków indywidualnego klucza}