Integracja z Enova

Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane sa kolejne pozycje do Rejestru VAT. Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie XML zgodnym z importerem w programie Enova. Aktywacja integracji znajduje się w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>Enova

Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?

Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Enova XML. Takie uprawnienia mogą być nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest Enova eksport.

Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk ENOVA XML. Pobrany plik można zaimportować do Enova.

Jak eksportować dane?

W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. Użytkownik może wybrać zarówno zakres jak i format eksportowanych danych. Jeżeli integracja Enova jest aktywna pojawią się odpowiednie przyciski do uzyskania XML zgodnego z Enovą.