Mail faktur zakupowych

Wysyłaj faktury na ustalony adres wewnętrzny a załaczniki zostaną zamienione na rekord typu faktura kosztowa. Faktury takie wymagają ręcznego uzupełnienia ale powstaje już na dane miejsce a załącznik jest od razu dodany do właściwej sekcji.

Adres na który będą wysyłane faktury kosztowe konfiguruje się w Ustawienia > Ustawienia główne > Integracje > Mail faktur kosztowych. Oprócz nazwy należy również zdecydować:

  • kto będzie domyślnym właścicielem tych faktur
  • w jakiej numeracji będą tworzone faktury
  • jaka będzie domyślna Kasa/Bank