Eksport danych

UWAGA: Wyeksportowanie danych z systemu związane jest z uprawnieniami, jest to opcja niedostępna i niewidoczna dla użytkowników nie posiadających takich uprawnień, nadanych przez administratora.

Eksportowanie list danych z systemu

Nad każdą przeglądaną listą znajdziesz przycisk służący do eksportowania danych. Dzięki niemu cała poniższa lista zostanie wygenerowana w postaci pliku .xls, zawierającego układ kolumn i wierszy zgodnie z układem listy. Plik zawierał będzie wszystkie rekordy, które przedstawia tabela

  • nie tylko te z pierwszej strony ale cały zakres objęty Szybkimi filtrami.

Przed wygenerowaniem można przygotować zakres do wygenerowania listy tak by np. sporządzić tygodniowy raport działań, pokazać zestawienie faktur z bieżącego miesiąca. Wystarczy skorzystać z Szybkich filtrów z lewego panelu i za ich pomocą zdefiniować które dane mają znaleźć się w generowanym pliku .xls.

Dodatkowo możesz wyznaczyć, które kolumny z tabeli mają być przedstawione w eksportowanej tabeli. Kiedy najedziesz na nazwę dowolnej z kolumn wyświetli się czarny trójkąt, którego kliknięcie pomoże Ci wybrać widoczne/niewidoczne kolumny.

Po odpowiedniej konfiguracji wystarczy kliknąć przycisk Excel znad listy. Plik .xls z wybranym zakresem danych z listy zostanie pobrany na dysk.