Integracja z Softekspert Firma

Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane są kolejne pozycje do Rejestru VAT. Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie EDI++ (.epp) zgodnym z importerem w programie Softekspert Firma. Aktywacja integracji znajduje się w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>EDI++

Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?

Uprawnienia do eksportowania w module faktury mogą być nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Możliwość eksportowania może wynikać z nadanej Grupy uprawnień lub być indwidualnie dodane konkretnej osobie.

Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk EDI++. Pobrany plik można zaimportować do Softekspert Firma.

Jak eksportować dane?

W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. Użytkownik może wybrać zarówno zakres jak i format eksportowanych danych. Jeżeli integracja Softekspert Firma jest aktywna pojawią się odpowiednie przyciski Eksport dokumentów (.epp) zgodnego z Softekspert Firma.