Freshmail

Integracja z Freshmail pozwala by dane zbierane w systemie Egito znalazły się w odpowiednich segmentach na listach subskrybentów we Freshmail. Początkowo najważniejsze są dane do autoryzacji między dwoma aplikacjami. Aby Egito mogło wysyłać adresy mailowe do Freshmail potrzebujemy:

  • Access token
  • Api key

Te dwie dane uzyskane w panelu Freshmail i podane w naszych ustawieniach pozwolą na dalsze kroki czyli:

  1. Określenie które segmenty chcemy wysyłać (obecnie przy współpracy z naszym działem pomocy)
  2. Wyznaczenie kiedy ma następować synchronizacja
  3. Zbadanie czy nie są potrzebne bardziej specyficzne parametry wysyłki dla poszczególnych przypadków.

Aby aktywować przesyłanie automatyczne skontaktuj się z naszym działem pomocy