InspigoFiscal

Utworzone w Egito paragony po zamknięciu buforu będą oczekiwały na pobranie i wydruk poprzez aplikację InspigoFiscal

W Egito w Ustawienia > Ustawienia główne > API należy utworzyć nowe klucze API specjalnie pod tę integrację. Nazwa więc tworzonych kluczy może bezpośrednio wskazywać o jaką integrację, z jaką drukarką chodzi.

Podanie wygenerowanych kluczy w zainstalowananej aplikacji InspigoFiscal umożliwia jej komunikację i pobieranych paragonów do wydruku.

Szczegóły aplikacji InspigoFiscal i jej instalacji można sprawdzić oraz omówić poprzez kontakt na stronie jej producenta inspigo.pl.