Jak wyeksportować JPK z Egito CRM?

W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. Użytkownik może wybrać u góry Typ eksportu wraz z określeniem zakresu dat dla eksportowanych danych.

Po kliknięciu Eksport JPK (.xml) pobrany plik zawierał będzie zestawienie faktur z wybranego miesiąca.