Dokumenty kasowe/bankowe

Celem kontroli nad finansami firmy korzystaj z modułu Kasa/Bank. Rejestrując wpływy i wydatki z poszczególnych Kas i Banków firmowych generujesz raporty i analizujesz kondycję finansowa przedsiębiorstwa. Każde kolejne faktury pojawiają się na Liście płatności i umożliwiają wgląd w przychody i koszty.

Wystawianie dokumentów kasowych/bankowych

Wystawianie wymaga dodanych kas lub banków. Edytuj domyślne i dodawaj nowe kasy/banki, a dzięki ich szczegółom będziesz miał pełne rozeznania, którędy przepływają pieniądze w firmie. Mogą to być wpływy lub wydatki. Operacje te mogą dotyczyć kasy lub banku. Stąd dodawać możesz cztery rodzaje operacji.

Jak dodać operację kasową/bankową?

Jako, że częściej z poziomu systemu będziesz wystawiał dokumenty kasowe, dodawanie ich jest ułatwione i dostępne za pomocą dwóch przycisków z menu górnego. Te same przyciski ukażą się po rozwinięciu listy Dodawania operacji.
Dodawanie
operacji
Na liście tej widnieją również dokumenty bankowe. W zależności od kierunku i punktu operacji wybierasz jedną z czterech opcji. Dodany dokument będzie wpływał na stan kasy lub banku. Dokumenty miedzy sobą różnią się numeracją i w zależności od kierunku operacji, wpływem podanych kwot na stan kasy/banku. Na przykładzie dokumentu Kasa Przyjęto przeanalizujemy dodawanie nowego dokumentu. Nowy dokument
Kasa Przyjęto

 1. W informacjach ogólnych wybierzesz:
  • numerację - może być to automatyczna numeracja zgodna z bazą systemu lub dodany numer ręcznie.
  • datę księgowania
  • walutę - w której następuje rozliczenie. Do wyboru masz PLN, EUR i USD. Jeżeli potrzebujesz więcej walut skontaktuj się z naszym Działem pomocy.
  • Właściciela i Kontrahenta - wybierz z listy, która pojawi się po użyciu przycisku Lupa.
  • Kasę - której dotyczy dokument. Przy dokumentach bankowych będziesz oczywiście wybierał bank.
  • Status pozwala Ci na panowanie nad listą aktualnie ważnych dokumentów. Określ czy dokument jest aktywny, nieaktywny, czy może potencjalny.
  • Sumę - wylicz z płatności dodanych do dokumentu. Określ walutę w jakiej podajesz sumę.
 2. Dodając kolejne płatności:
  • Konieczne jest podanie nazwy operacji, nawet jeśli nie przypisujesz do dokumentu żadnej konkretnej płatności. Możesz oczywiście wybrać z jaką płatnością kojarzysz operację za pomocą przycisku z lupą Lupa.
  • Podaj również kwotę operacji i jej walutę.
  • Sumę dla wszystkich dodanych operacji wylicz ręcznie i wpisz w polu suma w informacjach ogólnych dokumentu.
 3. Tworzenie dokumentu zakończ za pomocą przycisku Zapisz.
 4. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a pola wymagające poprawy zostaną podkreślone na czerwono.

Jak korzystać z listy operacji?

Lista operacji to lista wszystkich dokumentów kasowych, których zestawienie wpływa na stan kasy/banku.
Za pomocą szybkich filtrów z panelu lewego odnajdziesz poszukiwaną przez Ciebie grupę dokumentów.
Z listy wszystkich operacji możesz wskazać przychodzące lub wychodzące do wybranej kasy czy banku.
Wyszukiwać również możesz dla konkretnej daty, wartości lub właściciela.
Widok listy możesz regulować według wybranej kolumny i kolejności rosnącej lub malejącej. Wystarczy kliknąć tytuł kolumny i zwrócić uwagę na niebieski trójkąt sugerujący trend sekwencji. Wyświetloną tabelę możesz wyeksportować w postaci pliku Excel, za pomocą przycisków nad listą. Przyciski te pozwalają również na akcje dla wyników zaznaczonych Zaznaczone. Może to być wydruk lub wygenerowanie PDF dla wybranego dokumentu. Ewentualnie możesz przejść do szczegółów dokumentu lub jego edycji.