Mój panel

Oto wygląd spersonalizowanego panelu. Panel
główny Po lewej stronie dostepne są inne utworzone panele. Mogą one być pogrupowane względem wybranych przez Ciebie kategorii. Sam tworzysz nowe panele, nazywasz je i dobierasz odpowiednie gadżety. Wystarczy przeciągnąć wybrany gadżet z lewego panelu na panel główny. Możesz reorganizować gadżety w panelach zgodnie ze swoimi potrzebami. Dodawanie
gadżetu

Panele i ich kolumny

Każdy użytkownik może mieć więcej paneli, dzięki którym szybko uzyska dostęp do potrzebnych informacji lub analiz. Dodając nowy panel wybiera się jego nazwę oraz układ/ilość kolumn w tworzonym panelu.

Edycja paneli

Do edycji panelu przechodzi się poprzez najechanie kursorem na nazwę Panelu i kliknięcie ikony ołówka, która pojawi się po lewej stronie. W edycji można zmienić nazwę panelu oraz ilość kolumn.