Szanse sprzedaży

Szanse sprzedaży
Szansę sprzedaży tworzymy wtedy gdy na skutek naszych działań składamy propozycję handlową nowemu lub obecnemu kontrahentowi. Szansa sprzedaży jest miejscem gdzie powinny znaleźć się wszystkie działania oferty czy cenniki w związku z konkretną propozycją biznesową. W momencie kiedy składamy kilka ofert do danego klienta powinniśmy wygenerować kilka szans sprzedaży przypisanych do klienta i oddzielnie prowadzić każdą z nich. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zachować porządek w działaniach a równocześnie w razie potrzeby możemy w szybki sposób przekazać daną szansę sprzedaży konkretnemu pracownikowi. Poprawne wykorzystanie szans sprzedaży będzie miało znaczenie przy generowaniu raportów dot. przewidywanej sprzedaży i zysków w określonym czasie.

Jak utworzyć szansę sprzedaży?

Z Menu górnego w zakładce Sprzedaż wybierz przycisk Utwórz szansę. Zostaniesz przeniesiony do formularza Dodawania nowej szansy. Formularz wygląda następująco: Szansa sprzedaży - formularz

 1. Informacje podstawowe - najważniejsze dane tworzonej szansy.
  • Temat - Nie musi być to wartość unikalna, czyli nazwa ta może się powtarzać, lecz polecamy stosować nazwy takie by łatwo było rozróżnić ją od innych tematów.
  • Stan - określ na jakim etapie działań znajduje się szansa.
  • Szanse sprzedaży - oceń prawdopodobieństwo zakończenia sprzedaży sukcesem. Wpływa to na pozycję szansy w lejku sprzedażowym.
  • Priorytet - określ istotność danej szansy.
  • Waluta - wybór waluty, w której wystawiony będzie dokument. Domyślnie będzie to PLN, ale do wyboru masz również EUR i USD. Aby dodać inne waluty skontaktuj się z naszym Działem pomocy.
  • Termin - z kalendarza wybierz spodziewaną datę finalizacji sprzedaży.
  • Źródło - wybierz skąd pochodzi szansa.
  • Przewidywana wartość - Zapisz na jaką kwotę spodziewasz się dokonać transakcji.
  • Przewidywany zysk - odejmij koszty od wartości transakcji i wpisz spodziewaną kwotę dochodu. Pomoże to w planowaniu i raportowaniu.
 2. Informacje dodatkowe
  • Właściciel - pracownik odpowiedzialny za szansę. Będzie miał dostęp do jej edycji.
  • Kontrahent, czyli z listy kontrahentów wybierasz klienta, którego dotyczy szansa. Po wybraniu kontrahenta będziesz mógł wybrać spomiędzy jego kontaktów. W sytuacji, w której najpierw wybierzesz kontakt, odpowiedni kontrahent zostanie wstawiony automatycznie.
  • Kontakt to przedstawiciel klienta, który odpowiada za dane zlecenie. Gdy wcześniej określisz kontrahenta, wybierał będziesz z kontaktów przypisanych do niego. W sytuacji, w której najpierw wybierzesz kontakt, odpowiedni kontrahent zostanie wstawiony automatycznie w polu powyżej.
  • Status - możesz wybrać czy szansa jest aktywna, potencjalna czy nieaktywna.
  • Kampania - powiąż z odpowiednią kampanią marketingową. Pomoże to na podsumowanie jej efektów.
 3. Opis - Im więcej podasz informacji w opisie tym łatwiej będzie Ci pracować nad sprzedażą, przekazywać informacje współpracownikom, przypomnieć szczegóły.
  • Rezultat - miejsce na efekty pracy sprzedawcy. Tutaj również wpisz przyczyny zmiany stanu czy szansy.
 4. Tworzenie szansy finalizujesz poprzez przycisk Zapisz.
 5. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak pracować z szansą sprzedaży?

Istniejąca szansa sprzedaży po wyświetleniu jej szczegółów w panelu głównym posiada odpowiednie przyciski sterujące. Szczegóły szansy
sprzedaży
Możesz szansę edytować, wydrukować, wygenerować w pliku PDF lub usunąć. Praca z utworzoną szansą pozwala zachować porządek procesu sprzedażowego. Składanie różnych ofert i działań znajduje się w jednym miejscu, tworzona jest na bieżąco historia postępu danej szansy. Jest to szczególnie ważne gdy współpracujemy z kimś długofalowo, przydzielamy klientowi zniżki i promocje. Z przycisków u góry korzystać więc będziesz z przycisków dodawania:

 • Dodaj działanie
 • Dodaj ofertę
 • Dodaj produkt

Korzystając z tych przycisków uzupełniasz listy ofert, działań, produktów. Szczegóły każdej z tych kategorii dostępne są z panelu lewego.
Szansa sprzedaży - lewy panel
Na dole panelu znajdziesz odsyłacze do powiązanych z szansą Kontrahentem i Kontaktem.
Podgląd szczegółów pozwoli na rozeznanie jakich produktów szansa dotyczy, w jakiej formie zostały one zaprezentowane, dla którego klienta, jak odbywała się i zaplanowana jest z nim komunikacja. Ważne jest rozróżnienie historii działań i historii szansy.

 • Historia działań - to wykonane działania: wysłane maile, wykonane telefony itp.
 • Historia szansy - zapisane jak zmieniał się stan i procentowo ukazana szansa sprzedaży. Pozwala to na wgląd w prawidłowość przebiegu procesu sprzedaży.

Jak edytować szansę sprzedaży?

Edytowanie szansy sprzedaży

 1. Przejdź do listy szans sprzedaży.
 2. Za pomocą szybkich filtrów odnajdź szansę, którą chcesz edytować.
 3. Zaznacz ją i przejdź do edycji za pomocą przycisku Edytuj z paska nad listą LUB
 4. Kliknij jej nazwę i w szczegółach wybierz Edytuj.
 5. Wszelkie zmiany Zapisz - przycisk ten znajdziesz powyżej formularza w panelu głównym.
 6. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak usunąć szansę sprzedaży?

Usuwanie szansy sprzedaży UWAGA: danych powiązanych nie da się usunąć, można je ewentualnie oznaczyć jako nieaktywne.

 1. Przejdź do listy szans sprzedaży i za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź tą, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij nazwę wybranej szansy i w wyświetlonych szczegółach wybierz Usuń.