Integracja z CDN Optima

Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane sa kolejne pozycje do Rejestru VAT. Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie XML zgodnym z importerem w CDN Optima - w trybie pracy rozproszonej. Po włączeniu integracji w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>Optima dostępna jest również konfiguracja niektórych parametrów eksportu by zapewnić poprawny import do Optimy:

  • BAZA_DOC_ID
  • BAZA_ZRD_ID
  • REJESTR (nazwa)
  • sposób generowania akronimów

Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?

Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Optima XML. Takie uprawnienia moga byc nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest Optima eksport.

Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk OPTIMA XML. Pobrany plik można zaimportować do Optimy.

Jak eksportować dane?

W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. Użytkownik może wybrać zarówno zakres jak i format eksportowanych danych. Jeżeli integracja Optima jest aktywna pojawią się odpowiednie przyciski do uzyskania XML zgodnego z Optimą.