Integracja PayPal

Aby do faktur wystawionych w Egito przyjmować płatności PayPal - dzięki czemu stan płatności zaktualizuje się automatycznie, należy wykonać poniższe kroki:

PayPal - krok 1

  • Nadać aplikacji nazwę (może być "Egito")

PayPal - krok 2

  • Upewnić się że zanznaczone są funkcje dotyczące płatności i fakturowania

PayPal - krok 3

  • Po zapisaniu sprawdzić dane autoryzacyjne Client ID oraz Secret (UWAGA: ważne by sprawdzić dane do potrzebnej wersji Sandbox ALBO Live)

PayPal - krok 4

  • Dane autoryzacyjne podać w Egito w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>PayPal

PayPal - krok 5

  • Przy tworzeniu nowej integracji w Egito również należy podać jakąś nazwę (wystarczy "PayPal")

Automatyczne fakturowanie

uzupełnieniem procesu płatności może być Automatyczne fakturowanie