Konto użytkownika

Każdy użytkownik ma możliwość edycji swoich własnych ustawień. Wystarczy że przejdzie do tej części systemu za pomocą przycisku Ustawienia konta dostępnego w prawym górnym rogu.

Po przejściu do ustawień w panelu głównym umieszczone będą szczegóły konta aktualnie zalogowanego użytkownika, które można edytować po przejściu do trybu edycji za pomocą przycisku Edytuj profil znad szczegółów. Jest tam również dostępny przycisk Zmień Hasło służący do edycji hasła potrzebnego do logowania do systemu.