Szybkie kampanie

Kampanie umożliwiają wykonanie akcji dla wielu danych kontaktowych na raz. W ramach kampanii możesz masowo:

 1. Dodawać nowe działania:
  • e-mail
  • telefon
  • inne
 2. Wystawiać faktury.
 3. Dodawać szanse sprzedaży.
 4. Proponować oferty.

Za każdym razem wybrana akcja zostanie wykonana dla wszystkich dodanych do kampanii osób.

Jak dodać szybką kampanię?

Dodawanie szybkiej kampanii
Masz kilka możliwości dodania nowej szybkiej kampanii. Z zakładki Marketing w Szybkich kampaniach znajdziesz przyciski służące dodawania różnego rodzaju masowych działań:
Dodawanie nowych
działań

 • nowego mailingu
 • nowych rozmów telefonicznych
 • innych działań
 • wystawiania faktur
 • określenia szans sprzedaży
 • ofertowania

Po zdecydowaniu, którą akcję chcesz masowo wykonać, wypełnisz szczegóły nowej szybkiej kampanii:
Formularz dodawania nowej szybkiej
kampanii

 1. W szczegółach wpisz:
  • Nazwę kampanii - najlepiej unikalną nazwę pozwalającą zapamiętać, która to kampania.
  • Cel - osiągalny za pomocą kampanii.
  • Właściciel - odpowiedzialny za kampanię i będzie mógł ją edytować.
  • Nadawcę - wybierz kto będzie widniał jako nadawca kampanii: a) ten kto dodaje kampanię, b) osoba przypisana jako właściciel kampanii, c) ci, którzy są właścicielami dodawanych do kampanii kontaktów. Informacje zwrotne z kampanii będą trafiać do nadawców. Np. adresaci mailingu odpisywać będą do przydzielonego nadawcy.
  • Strategia wysyłki - w zależności od wybranej opcji kampania będzie skierowana na dane dotyczące kontaktu, kontrahenta lub obu. Np. w sytuacji dodania kontaktu - osoby pracującej w jakiejś firmie to zdecyduj czy maila dostanie ta osoba, sekretariat firmy, a może mail trafi na oba adresy.
  • Stan kampanii - wybierz pomiędzy kampanią proponowaną, w trakcie przygotowywania a gotową do wysyłki.
  • Szablon - dla każdej kampanii wybierz odpowiedni szablon. Np. schemat rozmów telefonicznych do wykonania.
  • Wysyłka maili - pole dostępne dla kampanii dotyczących szans sprzedaży i faktur. Pozwala wygenerować działania i dokumenty bez wysyłania ich efektów do adresatów.
 2. Opis - miejsce na dodatkowe informacje.
  • Rezultaty - efekty uruchomionej kampanii.
 3. Tworzenie faktury zakończ za pomocą przycisku Zapisz.
 4. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak dodać adresatów kampanii?

Zanim uruchomisz kampanię musi ona mieć adresatów. Będą to osoby, których dotyczyć będzie kampania, czyli adresy mailowe w przypadku mailingu, dane kontrahentów do faktur itp. Po zapisaniu nowej kampanii w lewym panelu dostępna będzie nawigacja z możliwością przełączania pomiędzy widokami panelu głównego. W widoku szczegółów w górnej części panelu głównego znajdziesz przycisk dodawania adresatów. W widoku adresatów kampanii, który oferuje podgląd już dodanych adresatów masz dodatkowo szybkie dodawanie przydatne gdy dodajemy pojedyncze dane kontaktowe.
Dodawanie adresatów
kampanii

Możesz skoncentrować się na konkretnej grupie odbiorców i przełączyć na widok dodanych do kampanii:

 • Kontrahentów
 • Kontaktów
 • Leadów

Dostępne tam przyciski +nowy nie odnoszą się do kampanii tylko do ogólnej bazy wszystkich kontaktów, kontrahentów lub leadów.

Bez względu na grupę dodanej osoby kampania zostanie zrealizowana zgodnie ze strategią wysyłki wybranej w szczegółach kampanii.

Jak uruchomić kampanię?

Kiedy kampania ma już dodanych adresatów a jej stan w szczegółach został określony jako gotowa do uruchomienia można rozpocząć jej realizację. Odpowiedni przycisk znajdziesz u góry panelu głównego czyli uruchom. Uruchomienie
kampanii
Sprawi on, że dla dodanych adresatów, zgodnie z wybraną strategią wysyłki zostanie wykonana akcja kampanii. Może to być wysłanie do nich maili, wystawienie faktur dla wielu firm jednocześnie, przydzielenie pracowników do rozmów telefonicznych itp.