Raporty kasowe i bankowe

Raporty kasowe, bankowe -
zakładka
Egito CRM daje możliwość szybkiego przygotowania raportów kasowych i bankowych. Zestawienia przychodów i rozchodów z kas lub banków dla wybranego okresu mogą zostać wyeksportowane do pliku Excel. Wystarczy skorzystać z odpowiedniego filtrowania listy dokumentów kasowych.

Jak wygenerować raport kasowy/bankowy?

Zacznij od zdecydowania jaki raport chcesz wygenerować:

  • Dla wybranej kasy
  • Dla wszystkich kas
  • Dla wybranego banku
  • Dla wszystkich banków

Zostaniesz przeniesiony do listy dokumentów kasowych z wybranymi filtrami. Dołączyć musisz jedynie z lewego panelu filtr Date, za pomocą którego wybierzesz okres dla jakiego chcesz wyświetlić dane. Możesz wybrać z gotowych opcji lub wybrać niestandardowa i wybrać daty graniczne z kalendarza. Lista zostanie automatycznie przefiltrowana.

Plik Excel obejmujący wszystkie wyniki objęte filtrem (nie tylko te widoczne na pierwszej stronie wyników) wygenerujesz za pomocą przycisku Excel obecnego ponad listą.