Shoper

Integracja z platformą ecommerce Shoper pozwala na cykliczne pobieranie nowych zamówień wraz z danymi produktów i klientów. Aby uzyskać taki efekt potrzebne są dane do autoryzacji czyli utworzenie specjalnego użytkownika Shoper. Specjalnego gdyż powinien mieć właściwie skonfigurowane uprawnienia:

 • Uprawnienia do WebApi
 • Uprawnienia do danych w Shoper

Aby utworzyć takiego użytkownika należy:

 1. w platformie Shoper wybrać Konfiguracja > Administracja, system

 2. Dodać grupę administratorów, nazywając np. APIadmin

 3. Zdefiniować Typ dostępu: dostęp do webapi

 4. Po utworzeniu grupy przejść do uprawnień i ustalić je jak na poniższym obrazku:

  Uprawnienia

 5. W tak utworzonej grupie dodajemy nowego użytkownika którego dane do logowania posłużą do integracji.

Potrzebny będzie również

 • Endpoint sklepu Shoper który na ogół oznacza adres sklepu z końcówką /webapi/rest/ a więc na ogół przybierze formę https://sklep.pl/webapi/rest/

Powyższe zabiegi pozwolą uzupełnić konfigurację integracji Shoper w Egito czyli pola:

 • nazwa - np. nazwa sklepu którego dotyczy integracja
 • status - aby integracja działała pozostaje aktywny
 • userName - nazwa użytkownika w Shoper
 • password - hasło użytkownika w Shoper
 • endpoint - jw. adres sklepu+/webapi/rest

Integracja Shoper

Poprawne połączenie można zweryfikować po zapisaniu poprzez przycisk Pokaż > Testowanie połączenia.