SignHero

Umowy generowane w Egito można łatwo wysyłać do podpisu poprzez usługę SignHero. Aby uruchomić tę opcję należy znać:

  • login oraz
  • hasło do swojego konta SignHero

i podać je w konfiguracji z poziomu Egito, a więc Ustawienia > Ustawienia główne > Integracje i na liście odnaleźć SignHero.

Do uzupełnienia są 4 pola:

  • Nazwa - tu wystarczy wpisać "SignHero" lub inny tekst.
  • Nazwa użytkownika - najczęsciej będzie to email użytkownika.
  • Status - aby można było dezaktywować integrację, domyślnie będzie Aktywny
  • Hasło - aby integracja mogła w imieniu użytkownika uruchamiać proces podpisywania.

Domyślnie aktywna integracja pozwala na dosłanie PDF generowanego z Egito. Z poziomu wybranej Umowy po upewnieniu się że jest to już gotowa do podpisywania oraz ma prawidłowego Właściciela i wybrany Kontakt - do tych dwóch osób zostaną wysłane maile z prośbą o podpisanie. Aby uruchomić tę procedurę wystarczy kliknąć przycisk PODPIS, który od momentu aktywacji integracji pojawia się w umowach.

Aktualnie efekty podpisywania czyli gotowy PDF należy ręcznie załączyć do właściwej umowy.