Remanent

Sprawdzenie stanów magazynowych i porównanie ich ze stanem faktycznym zrealizujesz za pomocą remanentu.

  1. Rozpocznij od fizycznej inwentaryzacji, zapisania stanu faktycznego w magazynie/ach.
  2. Wejdź w zakładkę Magazyn i wybierz Remanent.
  3. Wygeneruj plik Excel z danymi dla wybranego lub wszystkich magazynów.
  4. Porównaj stan faktyczny z dokumentacją.
  5. Skoryguj stan w dokumentacji za pomocą odpowiednich dokumentów.