TeleCube

Aby aktywować komunikację SMS np. dla

  • powiadomień o statusie zamówienia
  • potwierdzeń umówionych spotkań
  • SMSów bezpośrednich

potrzebne będzie konto TeleCube

Po zalogowaniu w Panelu TeleCube w zakładce: Bramka SMS > Integracja (API) > Adresy IP należy podać adres IP serwera Egito.

W Egito, w ustawieniach Integracji należy podać jej nazwę np. smsy a także dane do autoryzacji:

  • nazwę użytkownika TeleCube
  • hasło użytkownika TeleCube

W tym samym oknie do uzupełnienia pozostaje pole tekstowe Domyślny nadawca czyli nr telefonu lub tekst, który będzie pojawiać się odbiorcom jako nadawca wiadomości (uwaga: ten numer lub tekst muszą byc zgodne z konfiguracją w TeleCube)

Status należy pozostawić Aktywny.

Poprawne połączenie można zweryfikować po zapisaniu poprzez przycisk Pokaż > Testowanie połączenia.

Jeżeli integracja jest poprawnie skonfigurowana pojawią się przyciski do wysyłania ręcznych SMSów w Kontaktach, Ofertach, Zamówieniach, Fakturach itd.

Możliwe będzie także wysyłanie SMSów automatycznymi akcjami.