TeleCube

Aby aktywować komunikację VoIP i SMS np. dla

  • wywoływania połączeń do numerów z Egito (Click-2-Call)
  • rejestrowania zdarzeń: nieudane połączenie, zakończona rozmowa, próba kontaktu ze strony klienta
  • sprawdzaniu numeru dzwoniącego poprzez TeleCube w bazie Egito
  • wysyłanie SMS np. o zmianie stanu zamówienia
  • potwierdzenia umówionych spotkań SMSem
  • wysyłka SMSów bezpośrednich

Niezbędne jest konto TeleCube

W Egito, podczas dodawania nowej integracji TeleCube, należy podać własną nazwę dla tej integracji (szczególnie przydatne gdy używamy kilku VoIP lub bramek SMS). Po tej nazwie będzie można identyfikować, którą właśnie konfigurujemy - początkowo wystarczy nawet tak prosta nazwa jak "telefonia".

Podać należy dane do autoryzacji:

  • nazwę użytkownika TeleCube
  • hasło użytkownika TeleCube

W tym samym oknie do uzupełnienia pozostaje pole tekstowe Domyślny nadawca czyli nr telefonu lub tekst, który będzie pojawiać się odbiorcom jako nadawca wiadomości (uwaga: ten numer lub tekst muszą być zgodne z konfiguracją w TeleCube)

Status należy pozostawić Aktywny.

Poprawne połączenie można zweryfikować po zapisaniu poprzez przycisk Pokaż > Testowanie połączenia.

Jeżeli integracja jest poprawnie skonfigurowana pojawią się przyciski wybierania połączenia VoIP przy numerach telefonów a także opcje wysyłania ręcznych SMSów w Kontaktach, Ofertach, Zamówieniach, Fakturach itd.

Możliwe będzie także wysyłanie SMSów automatycznymi akcjami.

Wybieranie numerów VoIP z poziomu Egito

Wybieranie numerów może być realizowane na kilka sposobów:

  • protokół tel: czyli inicjowanie odpowiedniej aplikacji zainstalowanej lokalnie na komputerze. Może to być przykładowo aplikacja TeleCube SIP Softphone. Ten sposób wymaga aby Egito i aplikacja uruchomione były na jednym stanowisku.
  • click2call czyli inicjowanie połączenia gdzie serwer TeleCube dostaje od Egito informację który użytkownik i na jaki numer chciałby się dodzwonić. Dzięki Serwer TeleCube wywołuje najpierw numer przypisany użytkownikowi i po udanym połączeniu wybiera numer docelowy. Ten sposób pracy pozwala na zdalną współpracę między Egito w przeglądarce a aplikacją softphone uruchomioną np. na urządzeniu mobilnym.

Pobieranie informacji o dzwoniącym

Telefonia TeleCube w trakcie połączenia przychodzącego pobiera informację o dzwoniącym na podstawie jego numeru. Jeżeli dla danego ciągu cyfr natrafi w Egito na Lead'a lub Kontakt lub Kontrahenta z tym numerem to będzie w stanie w aplikacji softphone wyświetlić imię, nazwisko lub nazwę firmy w zależności od znalezionego rekordu.