Umowy

Formularze do zapisywania parametrów umów, generator PDF oraz listy z filtrami i warunkami do pracy z Umowami

Zastosowanie

Moduł ten może mieć różne zastosowania:

  1. zapisywanie ustaleń cenowych, warunków sprzedaży z klientami, ale również dostawcami i podwykonawcami.
  2. Generowanie dokumentacji, plików PDF uzupełnionych danymi, gotowych do podpisu
  3. Archiwizowanie zarówno nieaktualnych/aneksowanych ustaleń a także zamieszczenie skanów i łatwe ich wyszukiwanie wg zapisanych parametrów.

Dodatkowe opcje

Dodatkowo na podstawie dancyh z modułu Umowy można automatyzować takie kwestie jak:

  • przypomnienia o kontraktach do przedłużenia
  • powiadomienia o kończących się umowach
  • automatyzowanie warunków na Oferty, Zamówienia i Faktury
  • grupowanie wystawionych lub zakupowych faktur pod konkretną umowę
  • generowanie zestawień odchyleń od ustalonych warunków