Użytkownicy są to indywidualne osoby pracujące w systemie Egito. Aby dopasować system do zmieniającej się sytuacji przedsiębiorstwa wykorzystujemy zakładkę użytkownicy.
W tej sekcji dowiesz się:

 1. jak dodawać, usuwać oraz modyfikować użytkowników
 2. jak zarządzać uprawnieniami użytkowników i przypisywać im odpowiednie grupy.
 3. o dobrych praktykach podczas pracy z użytkownikami

Użytkownicy

Zakładka: użytkownicy
Działalność firmy wymaga współpracy pomiędzy pracownikami. Dzięki Egito CRM niezbędne informacje będą im nawzajem udostępnione, co znacznie przyspieszy pracę, oraz pozwoli kierownictwu wspomagać pracowników na bieżąco. Każde kolejne opłacone konto Egito CRM to możliwość zarejestrowania kolejnego użytkownika i udostępnienie mu wybranej części firmowego systemu. Modyfikacji kont użytkowników dokonasz w zakładce Ustawienia>Użytkownicy.

Jak dodać nowego użytkownika?

Dodaj użytkownika
Dodawanie użytkownika to opcja z menu górnego w zakładce ustawienia. Możesz przejść do listy użytkowników gdzie sprawdzisz jacy użytkownicy korzystają z Twojego Egito. Użytkowników możesz dodać z listy użytkowników, podobnie jak z menu górnego. W obu miejscach znajdziesz przycisk Dodaj użytkownika. Zostaniesz przeniesiony do formularza dodawania użytkownika.
Formularz dodawania nowego
użytkownika

 1. Dane ogólne - wpisz informacje dotyczące nowo dodawanego użytkownika
  • Imię i Nazwisko.
  • Login - czyli nazwę za pomocą, której dany użytkownik będzie się logował. Nie jest ona widoczna dla innych użytkowników.
  • Nazwa wyświetlana - to jest nazwa widoczna dla innych użytkowników, za jej pomocą przypisujesz użytkownika jako właściciela działań, ofert, faktur itp.
  • Inicjał - przydatny jeżeli w numeracjach stosujemy inicjały co ułatwia identyfikację twórcy numerowanego dokumentu.
  • Email - na ten email będą wysyłane informacje z systemu.
  • Hasło - za jego pomocą użytkownik każdorazowo będzie się logował do systemu.
  • Powtórz hasło - dla upewnienia, że w haśle, które wpisałeś nie ma żadnej pomyłki.
  • Rola użytkownika - do wyboru masz podstawowe uprawnienia użytkownika lub możesz nowemu użytkownikowi przydzielić szersze uprawnienia - administracyjne.
 2. Dodawanie nowego użytkownika finalizujesz poprzez przycisk zapisz.
 3. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Lista użytkowników

Lista użytkowników Kiedy wejdziesz w listę użytkowników to zobaczysz ilu użytkowników korzysta z Twojego systemu. Na liście w panelu głównym widzisz cztery podstawowe informacje o użytkownikach:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Login
 3. Adres e-mail
 4. Datę i godzinę ostatniego logowania

Możesz przejść do szczegółowych danych o konkretnym użytkowniku klikając jego nazwisko.

Jak edytować użytkownika?

Edytowanie użytkownika
Jeżeli potrzebujesz poprawić lub zmienić dane w szczegółach użytkownika kliknij nazwę wybranej osoby na liście użytkowników dostępnej w ustawieniach.

Jak usunąć użytkownika?

Usuwanie użytkownika Po wejściu w szczegóły użytkownika, u góry panelu głównego znajdziesz przycisk usuń. By uniknąć przypadkowego usunięcia system zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć użytkownika. Kliknięcie ok sprawi, że użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się. Będzie jednak dalej widoczny w systemie jako właściciel swoich działań, ofert, szans itp. Pozwala to zachować ciągłość pracy. Te przypisania, które wymagają nowych właścicieli mogą zostać zaktualizowane przez osobę mająca odpowiednie uprawnienia.

Dezaktywacja użytkownika

Czasem zamiast usuwania wystarczy użytkownikowi zablokować dostęp poprzez zmianę aktywności konta. W edycji użytkownika można zmienić czeckbox odpowiadający za to czy ten użytkownik jest Aktywny. Taki użytkownik nie będzie mógł się logować do systemu - będzie natomiast możliwe przywrócenie mu dostępu w przyszłości.