Zapier

Zapier pozwala na łączenie dużej ilości niezależnych źródeł danych.

Źródła te obejmują tak poszukiwane integracje z CRM jak:

 • Facebook Lead Ads
 • LinkedIn Ads
 • Google Docs
 • Trello
 • Asana
 • Slack
 • Mailchimp
 • Google Contacts
 • Microsoft Outlook
 • MS Teams

Wybierz rodzaj połączenia Zapier

Możliwości integracji zależne są od wybranego sposobu połączenia gdzie wyróżniamy 2 podstawowe:

 • Webhooks by Zapier
 • Egito webhook

W obu przypadkach używany będzie specjalnie wygenerowany webhook URL.

Egito webhook

Integracja poprzez konektor przygotowany przez Egito - pozwala na mapowanie po stronie Zapiera czyli edycję i kontrolę które dane i do jakiego pola mają być zapisane dzięki integracji. Ten sposób wymusza zarządzanie po stronie Zapiera i przygotowanie nowego mapowania jeżeli formularze będą dosyłać nieskonfigurowane dotychczas pola.

Webhooks by Zapier

Połączenie dzięki 'Webhooks by Zapier' pozwala aby zebrać całość zebranych formularzem danych. Następnie osobną akcją napływające dane są rozdzielane w Egito na poszczególne: segmenty, kategorie, źródła, kampanie, kody formularzy itp. Ta integracja wymaga ustawienia akcji po stronie Egito aby odpowiednio obsłużyć nadchodzące zestawy danych. Dane zawsze trafiają do Egito i już po ich odebraniu można skonfigurować odpowiednie automatyzacje.

Tworzenie Leadów

Przede wszystkim opcja tworzenia Leadów czyli rejestrowanie nowych, potencjalnych klientów. Szczególnie przydatne dla integracji Facebooka czy LinkedIn'a z CRM. Formularze dostepne publicznie pozwalają klientom rejestrować się wielokrotnie stąd moduł Lead jest często najlepszym wyborem na przyjęcie różnych śladów jakie zostawiają klienci, a Zapier dosyła do Egito.

Tworzenie zgłoszeń

Dane z zewnątrz, poprzez Zapier, mogą skutkować zarejestrowaniem nowego zgłoszenia serwisowego czy uruchomienia procedury gwarancyjnej. Przy bardziej zaawansowanych wymaganiach sugerujemy jednak inne - bardziej połączone z CRM rozwiązania.