Kontrahenci

Kontrahent
To rodzaj partnera biznesowego, z którym handlujesz, współpracujesz lub spodziewasz się, że w jakiś sposób wpływa na funkcjonowanie Twojej firmy. Może to być osoba prawna lub fizyczna, firma lub instytucja, klient lub konkurent. Uporządkowana lista kontrahentów to klucz do sprawnego funkcjonowania w otoczeniu biznesowym. Dlatego dajemy Ci możliwość przypisania do danego kontrahenta wielu szczegółowych danych, które pozwolą Ci na jednoznaczną identyfikację podmiotu oraz późniejsze odnalezienie go w bazie za pomocą filtrowania wyników wyszukiwania.

Jak dodać kontrahenta?

Po wybraniu zakładki Kontrahenci w Menu górnym znajdziesz przycisk Dodaj kontrahenta, który wyświetli listę typów kontrahenta. Wybierz z niej interesujący Cię typ dzięki czemu w panelu głównym znajdziesz formularz dodania nowego kontrahenta. Podczas przeglądania listy kontrahentów masz drugą możliwość i możesz użyć przycisk +Nowy znajdujący się w górnej części panelu głównego. W formularzu uzupełniasz dane kontrahenta oraz jego relację z Twoją firmą. Dodawanie nowego
kontrahenta -
formularz

 1. Zaczynasz od wpisania danych ogólnych, m. in.
  • Nazwy firmy - tego jak wewnętrznie określasz daną firmę, będzie Ci łatwiej ją kojarzyć i wyszukiwać w programie.
  • Pobrania danych z GUS - wystarczy NIP i uzupełnienie kodu z obrazka CAPTCHA, który wyświetli się w nowo otwartym oknie. Pełna nazwa i adres zostaną uzupełnione, będziesz mógł je edytować.
  • Pełnej nazwy - potrzebnej do fakturowania i korespondencji formalnej
  • Głównego telefonu, Email-a - nie są konieczne, wpisanie ich nie stworzy kontaktu, wymagane jest stworzenie kontaktu osobno.
  • Warto określić Branżę tak by szybciej odnajdywać na liście kontrahentów potrzebne Ci grupy kontrahentów.
  • Użyj któregoś ze znajdujących się niżej przycisków by otworzyło się odpowiadające mu dodatkowe pola formularza.
  • Adres firmy dodajesz za pomocą przycisku poniżej.
 2. Nowy kontakt związany z danym kontrahentem dodasz dzięki użyciu przycisku Dodaj kontakt. Będziesz mógł skojarzyć nowy kontakt, jako osobę główną do kontaktu po zapisaniu i wejście w edycję kontrahenta.
 3. Szczegóły kontrahenta pozwolą Ci na określenie jego relacji względem Twojej firmy. Najważniejszym i obowiązkowym jest określenie, kto z Twojej firmy jest odpowiedzialny za współpracę z danym kontrahentem. Pozwala Ci to na kontrolę nad tym, kto dodaje i może edytować tego kontrahenta.
 4. Pole opisu pozwala Ci na zawarcie dodatkowych informacji, które mogą być istotne podczas współpracy z kontrahentem.
 5. Tworzenie kontrahenta finalizujesz poprzez przycisk Zapisz. Znajdziesz go u góry formularza.
 6. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak edytować kontrahenta?

 • Przejdź do listy wszystkich kontrahentów lub z określonej kategorii.
 1. Za pomocą szybkich filtrów odnajdź kontrahenta, którego chcesz edytować.
 2. Zaznacz go i przejdź do edycji za pomocą przycisku Edytuj z paska nad listą LUB
 3. Kliknij jego nazwę i w szczegółach wybierz Edytuj.
 • Wszelkie zmiany Zapisz - przycisk ten znajdziesz powyżej formularza w panelu głównym.
 • W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak usunąć kontrahenta?

Usuwanie
kontrahenta

 1. Przejdź do listy kontrahentów i za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź ten, którego chcesz usunąć.
 2. Kliknij jego nazwę i w wyświetlonych szczegółach wybierz Usuń.

Jak przeglądać listę kontrahentów?

Listę kontrahentów możesz wyświetlić za pomocą przycisków z menu górnego w zakładce Kontrahenci

 • Kontrahenci wybierz z jakiej kategorii chcesz wyświetlić kontrahentów.
 • Klienci od razu przejdź do listy klientów.
 • Wszyscy kontrahenci lista kontrahentów bez podziału na kategorie.

Lista
kontrahentów

 • Możesz użyć wyszukiwarki ogólnej u góry listy.
 • Szybkie filtry z lewego panelu pomogą Ci zawęzić wyniki do tych odpowiadających wybranym kategoriom.

Przyciski u góry Listy kontrahentów dotyczą wpływu na bazę danych. Możesz dodać nowego pojedynczego kontrahenta bądź zaimportować większą ich ilość za pomocą pliku CSV. Możliwe jest wyeksportowanie bazy w postaci arkusza kalkulacyjnego XLS. Reszta przycisków służy modyfikowaniu kontrahentów będących już w bazie. Aby wybrać te, których akcja ma dotyczyć zaznacz przy nich zaznaczone.

 • Szczegóły wyświetlone zostaną dla zaznaczonego kontrahenta. Przy wybraniu więcej niż jednego wyświetli szczegóły pierwszego zaznaczonego z nich.
 • Edytuj szczegóły wybranego kontrahenta. Możliwe jest to tylko dla jednego na raz.
 • Dla zaznaczonego kontrahenta Dodaj kontakt, adres, szansę, ofertę.
 • Do pojedynczego kontrahenta Dodaj działanie takie jak nowy email, spotkanie, telefon lub inne.
 • PDF może być wydrukowany dla każdego kontrahenta. Wygenerwowanie może nastapić dla jednego na raz.
 • Drukuj pojedynczego kontrahenta.

Importowanie kontrahentów

Przycisk import jest obecny na górze listy kontrahentów. Polecamy najpierw zapoznać się z funkcją importowania.