Pobieranie danych na podstawie NIP

W formularzach Leadów i Kontrahentów pole NIP pozwala na pobieranie danych po podaniu polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej

Dostępne dane:

  1. Nazwa firmy
  2. Ulica i numer budynku/lokalu
  3. Kod pocztowy
  4. Miasto
  5. Nr REGON

Użycie w formularzach na stronach www

Możliwe jest dodanie takiego pola w formularzach iFrame aby klienci (Leady) szybciej i dokładniej mogli podawać dane swoich firm/działalności.