Leady

Zakładka kontrahenci - Lead
Leady to wszelkie kontakty, które jeszcze nie są Twoimi klientami a do których będziesz kierował działania sprzedażowe. Może to mieć różne zastosowanie, z których wymienimy najpopularniejsze:

 • Dział marketingu generuje Leady za pomocą kampanii
 • Formularz na stronie zapytuje o zainteresowanie ofertą
 • Importujesz posiadaną bazę danych

Tak utworzona Lista Lead stanowi podstawę działań Twojego działu sprzedaży. Ich zadaniem będzie skuteczna [konwersja](/help/modules//contractors/leads#Jak konwertować lead?) Leada do Klienta. Lead nie należy do kontrahentów dzięki czemu łatwiej zadbać o poziomy dostępności wśród pracowników. Pozwala to na zachowanie porządku w bazach oraz zwiększenie bezpieczeństwa w dostępie do danych. Dodający Leady nie będą wpływać na bazę kontrahentów. Uproszczony w stosunku do kontrahentów formularz dodawania Leada pozwala na dodanie nawet pojedynczego adresu e-mail lub numeru telefonu. Każda dodatkowa informacja ułatwia pracę handlowców i zwiększa ich skuteczność.

Jak dodać lead?

Dodawanie Leada rozbudowuje bazę danych dla działu sprzedaży. Formularz dodawania nowego Leada uzupełnisz danymi osobowymi i kontaktowymi. Może to być osoba fizyczna lub prawna. Następnie sklasyfikujesz Lead w swojej bazie ułatwiając jego dalszą wędrówkę w lejku sprzedażowym.

Dodanie Leada możesz rozpocząć z dwóch miejsc:
Dodawanie leada
W zakładce Kontrahenci odnajdziesz przycisk Dodaj lead oraz przeglądając Listę leadów ponad wynikami odnajdziesz przycisk +Nowy. Oba przeniosą Cię do formularza tworzenia leada.
Dodawanie nowego leada -
formularz

 1. Wpisz główne informacje dotyczące kontaktu takie jak Imię, Nazwisko czy Nazwa firmy. Im wiecej masz danych dotyczących Leada tym lepiej dla Twoich przyszłych zysków. Możesz pobrać część danych z GUS tak jak przy dodawaniu kontrahentów.
 2. Uzupełnij informacje dodatkowe klasyfikujące nowy wpis w Twojej bazie danych. Informacje te umożliwią łatwiejsze wyszukiwanie Leadów w bazie oraz analizować ich sytuację sprzedażową.
 3. Dodaj adres osoby/firmy dla celów korespondencyjnych.
 4. Opisz dodatkowe cechy Leada, które moga być istotne.
 5. Zakończ dodawanie za pomocą Zapisz - przycisk znajdziesz u góry formularza.
 6. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

Jak edytować lead?

Edytowanie lead

 1. Przejdź do listy leadów.
 2. Za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź lead, który chcesz edytować.
 3. Zaznacz go i przejdź do edycji za pomocą przycisku Edytuj z paska nad listą LUB
 4. Kliknij jego nazwę i w wyświetlonych szczegółach wybierz Edytuj.

Jak usunąć lead?

Usuwanie lead

 1. Przejdź do listy leadów i za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź lead, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij jego nazwę i w wyświetlonych szczegółach wybierz Usuń.

Jak przeszukiwać bazę leadów?

Posiadanie dużej ilości Leadów wskazuje na duże zainteresowanie ofertą Twojej firmy. Jest również podstawą sprzedaży i wygenerowania zysków. Warto więc zapełnić i zadbać o bazę danych. Aby w dużej bazie Leadów odnaleźć ten potrzebny korzystaj z filtrów, które znajdują się w Lewym panelu obok wyświetlonej Listy Leadów. Już samo ustawienie układu tabeli wspomoże dalszą pracę z bazą danych. Program będzie pamiętał Twoje ustawienia tabel przypisane do konta.
Lista leadów

 • Możesz użyć wyszukiwarki ogólnej u góry listy.
 • W lewym panelu możesz wpisać wyszukiwaną frazę zgodnie z jej kategorią.
 • Szybkie filtry pomogą Ci zawęzić wyniki do tych odpowiadających wybranym kategoriom.

Przyciski u góry Listy Leadów dotyczą wpływu na bazę danych. Możesz dodać nowy pojedynczy Lead bądź zaimportować większą ich ilość za pomocą pliku CSV. Możliwe jest wyeksportowanie bazy w postaci arkusza kalkulacyjnego XLS. Reszta przycisków służy modyfikowaniu Leadów będących już w bazie. Aby wybrać te, których akcja ma dotyczyć zaznacz przy nich zaznaczone.

 • Szczegóły wyświetlone zostaną dla zaznaczonego leada. Przy wybraniu więcej niż jednego wyświetli szczegóły pierwszego zaznaczonego z nich.
 • Edytuj szczegóły wybranego leada. Możliwe jest to tylko dla jednego leada na raz.
 • Do pojedynczego leada Dodaj działanie takie jak nowy email, spotkanie, telefon lub inne.
 • PDF może być wydrukowany dla każdego Leada. Wygenerowanie może nastąpić dla jednego na raz.
 • Drukuj pojedynczy Lead.
 • Masowo zmień Stan leadów zaznaczonych lub ich Żródło.

Jak konwertować lead?

Aby zintensyfikować współpracę z leadem należy go konwertować. Można tego dokonać w szczegółach leada wybierając Konwertuj. Następuje rozdział danych leada i przeniesienie ich do nowo utworzonego kontrahenta i przypisanego do niego kontaktu. Wszelkie przeszłe działania wykonane na leadach pozostają przypisane do utworzonego kontrahenta i właściwego dla niego kontaktu. **Uwaga: Konwersja jest nieodwracalna i nie ma możliwości utworzenia leada na podstawie danych kontrahenta. **