Współpraca z księgowością

Egito jako program sprzedażowy z opcją wystawiania faktur udostępnia opcję sprawnego przekazania danych dla księgowości. Na koniec miesiąca, kwartału możliwe jest wygenerowanie odpowiedniego pliku dla popularnych programów księgowych jak Comarch Optima/Soneta Enova/Insert Subiekt lub do formatu JPK-FA, JPK-VAT

Poszczególne formaty

XML

Programy Optima i Enova przyjmują dane w formacie XML. Jest to Rejestr VAT sprzedaży i zakupów obejmujący na ogół konkretny okres rozliczeniowy. Można ten plik wygenerować z poziomu zakładki Sprzedaż>Eksporty księgowe po uprzednim włączaniu danego formatu i uprawnieniu wskazanych osób do generowania takich plików.

.epp (EDI++)

Aplikacja Subiekt oraz Softekspert Firma umożliwia zaimportowanie Rejestru VAT wygenerowanego z Egito w postaci pliku .epp Dostępny jest z poziomu zakładki Sprzedaż>Eksporty księgowe po uprzednim włączeniu danego formatu i uprawnieniu wskazanych osób do generowania takich plików.

JPK (FA oraz VAT: V7M, V7K)

Z poziomu zakładki Sprzedaż>Eksporty księgowe dostępne są generatory plików JPK dla wskazanego okresu. Pliki te zawierają również niezbędne dla księgowości a zapisane wcześniej w fakturach kody JPK takie jak GTU, kody procedur i rodzaju transakcji.