Synchronizacja maili między Egito a kontem pocztowym

W zakładce Ustawienia w Ustawienia główne > Konfiguracja Email dodajemy wybrane konto pocztowe.

Potrzebne będą informacje typu:

  • HOST - czyli serwer imap serwera pocztowego który sprawdzimy u dostawcy poczty. Przykładowo imap.gmail.com lub imap-mail.outlook.com
  • login i hasło do konta pocztowego, ale w przypadku niektórych usług np. Google mogą to być osobne, specjalnie generowane dane dla zewnętrznych integracji z kontem (Logowanie za pomocą haseł aplikacji)

Synchronizacja i foldery

udana autoryzacja pozwala przejść do drugiego kroku, gdzie wyznaczamy, które foldery IMAP mają być synchronizowane oraz szczególny wybór jakim jest określenie, który folder to skrzynka nadawcza (o ile aktywujemy synchronizację tego folderu).

Zdarza się, że warto utworzyć folder specjalnie pod synchronizację (np. etykietę w Gmail), której nadawanie odbywać się będzie ręcznie lub automatycznie dzięki filtrom.

konfiguracja integracji IMAP Egito

Kierunek integracji

Wiadomości wymieniane są w dwie strony tzn. maile wysłane poprzez serwery pocztowe Egito będą dostępne również w koncie pocztowym i przy odpowiedniej konfiguracji również w klientach pocztowych typu Outlook, Thunderbird. Maile odebrane i wysyłane z konta pocztowego oznaczone synchronizowaną etykietą pojawią się wśród Historii działań w Egito.

Użycie integracji IMAP można uzupełnić/rozbudować poprzez osobną konfigurację integracji SMTP

Dodanie skrzynek IMAP sprawia jednocześnie, że pojawi się nowy przycisk w zakładce Moja praca: Skrzynki email, pod którym pokażą się synchronizowane adresy, w tym te użytkownika oraz ewentualnie skrzynki współdzielone.

Współdzielone konta IMAP

W drugim kroku konfiguracji IMAP konto można określić jako współdzielone. To ustawienie pozwala innym użytkownikom na przeglądnie i wysyłanie emaili w Egito za pomocą tego konta (adresu nadawczego). Jednocześnie warto zweryfikować bo inne uprawnienia (do Historii działań) może udostępniać synchronizowane wiadomości niezależnie od konfiguracji IMAP.

Należy tak ustawić synchronizowane foldery żeby ograniczyć ryzyko udostępnienia w CRM poufnej korespondencji

Aliasy i przekierowania

Konto IMAP oznacza email główny oraz dodatkowe jego aliasy. Aliasy można wypisać w drugim kroku konfiguracji dzięki czemu aktywna będzie opcja używania tych aliasów jako adresów nadawczych podczas wysyłania emaili z Egito.

ze względu na możliwość posiadania na koncie IMAP aliasów oraz jednoczesną synchronizacje kilku kont firmowych należy zweryfikować wszelkie przekierowania oraz ustawienia aby uniknąć zbędnego tworzenia duplikatów wiadomości email. Każde konto IMAP synchronizowane jest niezależnie więc ta sama wiadomość odbierana na dwóch lub więcej kontach, które synchronizujemy w Egito pojawi się również jako 2 osobne działania w Historii.