Wysyłka maili z Egito z użyciem własnego serwera pocztowego

W zakładce Ustawienia w Ustawienia główne > Integracje > SMTP dodać możemy jedną lub więcej usług SMTP które będziemy chcieli wykorzystać do wysyłek emaili z Egito.

Integrację SMTP można uzupełnić/rozbudować poprzez osobną konfigurację integracji IMAP

Dodawanie konta SMTP

Każdemu nowemu kontu nadajemy własną Nazwę - najczęściej określającą dostawcę serwera pocztowego i będzie szczególnie użyteczna gdy w użyciu będzie więcej kont SMTP. Potrzebne będą login i hasło dla konta pocztowego na danym serwerze pocztowym oraz wpisanie HOSTA i PORTU, za pomocą którego Egito będzie komunikować się z wybranym serwerem pocztowym. Dane te można sprawdzić w swojej konfiguracji poczty. Przykładowo będzie to smtp.gmail.com z portem 465 - konkretne wartości zależą od konfiguracji konkretnego serwera. W zależności od uprawnień wpisanego konta pocztowego i ustawień na danym serwerze możliwe będzie wysyłanie za pomocą indywidualnego adresu (ewentualnie aliasów) lub użycie tzw. przekaźnika SMTP (Relay)

przekaźnik SMTP (Relay)

Opcja ta pozwala na wysyłanie z danego serwera pocztowego z użyciem innego nadawcy niż konto na które autoryzowana jest integracja. Przykładowo autoryzując dostęp kontem jan.k(@)egito.pl będzie możliwe wysyłanie z nadawcą info(@)egito.pl. Podczas dodawania konta SMTP w Egito możemy ograniczyć wysyłanie do konkretnych domen lub adresów.

Typy wysyłek

Jednym z ustawień jest typ wysyłek, w których chcemy korzystać z dodanego konta SMTP podczas wysyłania:

  • maili wysyłanych ręcznie
  • w kampaniach
  • w automatyzajcach
  • pozostałe