Lista magazynów

Aby móc wystawiać dokumenty magazynowe, przyjmować i wydawać produkty musisz dodać magazyn do programu. Automatycznie będzie dostępny magazyn domyślny. Jego nazwę i szczegóły możesz edytować. Dodawaj również następne magazyny, a do nich produkty.

Jak dodać magazyn?

Lista
magazynów
W zakładce magazyn oraz ponad listą magazynów znajdziesz przycisk Dodaj magazyn. Przy dodawaniu określ nazwę magazynu, właściciela oraz zamieść dodatkowe informacje, które pomogą w jednoznacznej identyfikacji magazynu. Nowy
magazyn
Po zapisaniu panel lewy pomoże Ci w nawigacji. Możesz przejść do szczegółów magazynu i edytować je oraz wystawić nowy dokument magazynowy. Druga opcja pozwoli przejrzeć produkty z danego magazynu, a ostatnia opcja wyświetli historię dokumentów sprzedaży wystawionych dla danego magazynu.
Magazyn - lewy
panel