Produkty

Produkty - zakładka
Produkty dostępne są w zakładce sprzedaż oraz magazyn. Jest to uproszczony lub rozszerzony widok dodanych w systemie produktów do magazynów. Magazyn może reprezentować budynek, w którym fizycznie przechowujesz produkty, ale również może być to wirtualny zbiór obejmujący posiadane przez Ciebie przedmioty lub usługi. Przyjmując, wydając oraz przesuwając produkty między magazynami, dbasz o właściwy stan magazynowy. By móc wystawiać dokumenty magazynowe najpierw zapełnij listę produktów. Ten sposób organizacji pracy magazynu ma kilka powodów:

 • Wykluczone jest dublowanie się produktów, konflikty nazw.
 • Dla wszystkich magazynów ustalone są identyczne nazwy/kody produktów.
 • Szybsze wystawianie dokumentów magazynowych ponownie.
 • Automatyczne uzupełnianie innych dokumentów (oferty, szanse sprzedaży, zamówienia, faktury).
 • Jednolity cennik.
 • Raportowanie, inwentaryzacje, obliczanie przychodów.
 • Skrupulatny remanent.

Oczywiście wszystko zależy od odpowiedniej administracji listy produktów, która wpływa na pracę wszystkich magazynów. Zaznaczmy jeszcze dwie bardzo ważne kwestie:

 • Poprzez produkty można dodawać usługi - co pozwala zautomatyzować wystawianie dokumentów również w firmie usługowej.
 • Dostępna dla wszystkich jest uproszczona lista produktów, nie obejmująca inwentaryzowania. Pozwala to pracować z produktami lecz bez zarządzania ich ilością w magazynie (brak dokumentów magazynowych).
 • Rozbudowany moduł magazyn jest opcjonalny przy wyższych abonamentach.

Jak dodać produkt?

Dodawanie produktów
Dodawanie produktu do Listy produktów nie jest jednoznaczne z dodaniem go do magazynu. Do magazynów produkty dodajesz poprzez wystawianie dokumentów magazynowych powiązanych z produktami z listy produktów. Masz dwie możliwości dodawanie produktów. Możesz rozpocząć dodawanie bezpośrednio po wejściu do zakładki magazyn lub sprzedaż. w górnym menu wybierz przycisk Dodaj produkt lub podczas przeglądania Listy produktów skorzystaj z przycisku u góry listy +Nowy. Zostaniesz przeniesiony do formularza Dodawania nowego produktu. Formularz dodawania nowego produktu

 1. W danych produktu uzupełnij informacje pozwalające w przyszłości dokonywać na nim operacji magazynowych.
  • Nazwa - jak w systemie będzie określany dany produkt. Ważne by była to unikalna nazwa, pozwalająca jednoznacznie wybierać go z listy produktów.
  • Pełna nazwa - Będzie pojawiać się na dokumentach magazynowych i księgowych. Powinna być jednoznaczna i szczegółowa.
  • Producent - Wybierz go z listy lub dodaj nowego producenta w słownikach.
  • Cena jednostkowa - Będzie to cena dla Twoich klientów. Podaj jej walutę a wartość orientacyjnie, możliwa będzie każdorazowa edycja przed wygenerowaniem jakiegokolwiek dokumentu.
  • Kod produktu - stosuj kodowanie ogólne lub wewnętrzne. Najważniejsze by działać konsekwentnie.
  • Cena zakupu - wpisane tu wartość i waluta pomogą zorientować się w dochodach z marży.
  • Właściciel - za pomocą Lupa wybierz z bazy pracownika, który będzie upoważniony do edycji produktu.
  • Podatek - w zależności od kategorii produktu różne będą stawki VAT. System będzie z tej wartości korzystał podczas wystawiania faktur VAT.
  • Jednostka miary - za jej pomocą będziesz kontrolować ilość produktu na magazynie oraz wyliczał wartość sprzedanego towaru.
  • Kategoria produktu - dla celów wewnętrznej analizy sprzedaży oraz łatwiejszego wyszukiwania na liście produktów. Wybierz kategorię z listy lub dodaj nową poprzez edycję słowników.
  • Rabat - najczęściej będziesz udzielał rabatów już podczas samego wystawiania faktur czy ofertowania dla konkretnego klienta ale możesz też udzielić ogólnego rabatu na dany produkt.
  • Typ - Zdecyduj czy dodajesz produkt czy usługę. Ze względu na wpływ tego pola na resztę systemu nie będziesz mógł go później edytować. Usługa nie ma ilości i nie dodaje jej się do konkretnego magazynu. Nie można dla niej wystawić żadnego dokumentu magazynowego.
 2. W opisie umieść wszystkie potrzebne dodatkowe informacje.
 3. Dodawanie sfinalizuj za pomocą przycisku Zapisz u góry panelu głównego.
 4. W razie jakichkolwiek problemów pozostaniesz w trybie edycji a błędy zostaną podkreślone na czerwono.

Jak korzystać z listy produktów?

Lista produktów
Za pomocą przycisku Lista produktów z menu górnego w zakładce Magazyn lub Sprzedaż przejdziesz do widoku wszystkich produktów. Dzięki polu wyszukiwania znad listy, szybkim filtrom z panelu lewego oraz ustawieniom kolumn tabeli możesz szybko odnaleźć potrzebne Ci grupy lub pojedyncze produkty. Ponad listą oprócz wyszukiwania masz dostępne przyciski dotyczące wyfiltrowanych wyników. Zaznaczone, pojedyncze rekordy z listy możesz:

 • Wyswietlić
 • Edytować
 • Wygenerować ich opis w PDF
 • Wydrukować ich specyfikację

Wszystkie wyniki objęte filtrem (nie tylko te widoczne na pierwszej stronie) możesz wyeksportować w postaci pliku Excel. Importowanie produktów z plików CSV możesz wykonać za pomocą przycisku Import.