Działania serwisowe

Na podstawie zgłoszonych przez klienta zgłoszeń serwisowych.

Mogą być powiązane z kartami serwisowymi - aby śledzić bieżący postęp ich realizacji oraz budować historię napraw danej maszyny/instalacji.

Działania mają szczególnie zastosowanie gdy:

  • potrzeba było kilka wizyt w ramach jednego zgłoszenia,
  • na podstawie efektów wizyt generowane mają być rozliczenia.

Dokumenty serwisowe

dokumenty, który mogłyby być generowane dla Działania serwisowego to:

  • Protokół uruchomienia
  • Protokół wizyty serwisowej
  • Protokół odbioru
  • Rachunek serwisowy

Dostosowanie

Pola i sekcje formularza działań oraz ewentualne wydruki wymagają ustalenia podczas wdrożenia pod specyfikę działalności