Zgłoszenia serwisowe

Informacje zgłoszone przez klienta w celu obsługi serwisowej.

Zgłoszenia serwisowe mogą być rejestrowane do kart serwisowych - aby śledzić bieżący postęp ich realizacji oraz budować historię pracy danej maszyny/instalacji.

Działania serwisowe - również odnoszą się do zgłoszeń serwisowych by zapisać szczegółowo wizyty techników nawet gdy potrzeba było ich kilka w ramach jednego zgłoszenia.

Dokumenty serwisowe

dokumenty, który mogłyby być generowane dla Zgłoszenia serwisowego to:

  • Przyjęcie na serwis
  • Protokół uruchomienia
  • Protokół wizyty serwisowej
  • Protokół odbioru
  • Rachunek serwisowy

Dostosowanie

Pola i sekcje w formularzu zgłoszeń oraz ewentualne wzory emaili czy wzory wydruków wymagają ustalenia podczas wdrożenia pod specyfikę działalności