Karty serwisowe

Informacje o urządzeniach, instalacjach czy usługach uruchomionych dla klienta i będących przedmiotem obsługi serwisowej.

Do kart serwisowych mogą być rejestrowane Zgłoszenia serwisowe - aby śledzić bieżący postęp ich realizacji oraz budować historię pracy danej maszyny/instalacji.

Działania serwisowe - również odnoszą się do kart serwisowych by zapisać szczegółowo wizyty techników nawet gdy potrzeba było ich kilka w ramach jednego zgłoszenia.

Dokumenty serwisowe

dokumentem, który mógłby być generowany dla Karty serwisowej to Karta gwarancyjna lub Protokół odbioru przy czym oba dokumenty wymagają wdrożenia własnego układu, a także określenia czy nie lepiej Protokół generować podczas konkretnego działania serwisowego.